Yêu cầu địa phương sơ kết tình hình BOG cho sữa trẻ em dưới 6 tuổi

Hôm nay, Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/QLG-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng và hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, thời hạn thực hiện đăng ký giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi là 06 tháng kể từ ngày các văn bản trên có hiệu lực.

Như vậy, tính đến hết ngày 30/11/2014, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sẽ không phải thực hiện đăng ký giá và chuyển sang thực hiện kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Nhằm tiếp tục triển khai công tác bình ổn giá và để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sau 6 tháng thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn từ ngày 01/6/2014 đến khi kết thúc thực hiện đăng ký giá (ngày 30/11/2014). Trong đó phải nêu rõ kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc (nếu có), định hướng triển khai trong thời gian tới và báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 20/11/2014.

Đồng thời, các Sở Tài chính cần chủ động có Công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện việc kê khai giá theo quy trình, biểu mẫu quy định. Sau khi các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá theo quy định, Sở Tài chính rà soát, kiểm tra hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn. Thực hiện việc kê khai giá bán buôn và bán lẻ theo quy định nhưng không cao hơn giá tối đa đã đăng ký tại Sở Tài chính và Phòng Tài chính quận, huyện tại địa phương.

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính đề nghị các Công ty tiết giảm các khoản chi phí (quảng cáo, tiếp thị) để giảm giá bán và kịp thời giảm giá bán khi các khoản chi phí trong cơ cấu giá như nguyên liệu, chi phí nhập khẩu giảm.

Đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn. Đối với các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cần xử lý nghiêm và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Từ ngày 1/12/2014, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sẽ không phải thực hiện đăng ký giá, chuyển sang thực hiện kê khai giá.

(T.H)