3 sự kiện nổi bật của công tác quản lý giá năm 2013

Vừa qua, Cục quản lý Giá, Bộ Tài chính đã bình chọn 3 sự kiện nổi bật trong công tác quản lý giá năm 2013.
Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng năm 2013.Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng năm 2013.

Công tác quản lý, điều hành giá góp phần thực hiện mục tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng cả năm dưới 7%

Năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các giải pháp đồng bộ được triển khai tại các cấp, các ngành như: tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát; đặc biệt là công tác bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; không để thiếu hàng, sốt giá, tăng cường kiểm tra thực hiện pháp luật về giá, thuế, phí trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng dầu, dịch vụ công (y tế, giáo dục) không gây tác động đột biến lên mặt bằng giá; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường, góp phần BOG cả tại địa phương; thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và cứu đói cho nhân dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng bình ổn mặt bằng giá năm 2013. Tính chung 11 tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng giá tiêu dùng ở mức 5,5% so với tháng 12/2012, mức lạm phát cả năm ước khoảng 6,2-6,3%, thấp hơn so với mức tăng năm 2012 (+6,81%) và năm 2011 (+18,13%).

Chuẩn hóa tên gọi sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi để thực hiện bình ổn giá theo Luật Giá

Theo quy định của Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục bình ổn giá của Nhà nước. Với tên gọi mới như: thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng… dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi thì theo quy định các sản phẩm này không thuộc danh mục mặt hàng BOG của Nhà nước. Do đó, để bình ổn giá các mặt hàng này thì Bộ Y tế phải phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét chuẩn hoá tên mặt hàng trước đây là sữa.

Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế ban hành Thông tư để chuẩn hóa tên gọi mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi để quản lý theo Luật Giá. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành các biện pháp quản lý mặt hàng này tạo niềm tin người tiêu dùng vào công tác quản lý BOG. Mặt khác, để chính thức quy định theo Luật Giá Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành theo đúng thẩm quyền Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, trong đó mặt hàng thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế và những mặt hàng có ảnh hưởng tới người dân đã được đưa vào danh mục mặt hàng thực hiện kê khai giá để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giá cả, bình ổn giá thị trường đem lại lợi ích thực sự đến với người tiêu dùng.

Công khai minh bạch trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Việc trích Quỹ BOG xăng dầu là nhằm tạo ra một nguồn lực tài chính để thực hiện bình ổn giá xăng dầu góp phần vào việc bình ổn mặt bằng giá nói chung, kiểm soát lạm phát của nền kinh tế và chỉ phục vụ mục tiêu bình ổn giá thị trường trong nước khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, không sử dụng vào mục đích nào khác. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP thì "Quỹ BOG được lập để tại doanh nghiệp được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào mục đích bình ổn giá", Quỹ BOG không thu vào Ngân sách Nhà nước. Đây cũng là một trong những biện pháp tài chính thực hiện để bình ổn giá.

Trong quá trình điều hành giá xăng dầu, khi thay đổi mức trích, mức chi sử dụng Quỹ BOG, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đều có thông cáo báo chí gửi các cơ quan thông tấn báo chí về để giúp dư luận hiểu rõ hơn về định hướng điều hành của Liên Bộ, góp phần đảm bảo công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện công khai chi tiết theo quý tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của từng doanh nghiệp kinh doanh đầu mối gửi các cơ quan thông tấn báo chí và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

(T.H - tổng hợp)