71 đơn vị dự toán ngân sách được hướng dẫn sử dụng Cổng công khai ngân sách

(eFinance Online) - Sáng ngày 28/4/2021, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng Cổng công khai ngân sách nhà nước (Cổng công khai NSNN). Đại diện của 71 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đã tham dự lớp tập huấn.
Ông Hoàng Xuân Nam, Phó cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Minh.Ông Hoàng Xuân Nam, Phó cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Xuân Nam, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, trong những năm qua cùng với quá trình cải cách thể chế quản lý tài chính công, đẩy mạnh cải cách hành chính, Việt Nam đã có những bước tiến bộ quan trọng trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình về quản lý NSNN. 

Việc tăng cường công khai ngân sách đã có những đóng góp nhất định trong việc nâng cao khả năng tiếp cận của cộng đồng và người dân đối với việc phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách, bước đầu tạo kênh thông tin quan trọng phục vụ việc phân tích, đánh giá, nghiên cứu về ngân sách nhà nước, nâng cao tính phản biện của xã hội đối với việc huy động và sử dụng nguồn lực NSNN.

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật quy định các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải thực hiện công khai toàn bộ quy trình ngân sách, từ khâu dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước; công khai tình hình thực hiện công khai ngân sách của đơn vị. Đồng thời gửi Bộ Tài chính tài liệu, số liệu về công khai NSNN cũng như báo cáo tình hình thực hiện công khai của đơn vị.

Ông Hoàng Xuân Nam cho rằng, để thực hiện công khai NSNN theo quy định, hỗ trợ các đơn vị công khai NSNN, cải cách thủ tục hành chính trong việc điện tử hóa việc thực hiện gửi báo cáo công khai NSNN của đơn vị về Bộ Tài chính và tạo kênh thông tin tổng hợp, tập trung về tài liệu, số liệu công khai NSNN các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ và thực hiện công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước tra cứu, khai thác thông tin dữ liệu, giúp tăng cường hoạt động giám sát NSNN của công chúng, Bộ Tài chính đã tổ chức xây dựng Cổng công khai NSNN. 

Tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng phòng Sự nghiệp kinh tế, Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) giới thiệu tóm tắt về trách nhiệm công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương theo quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Các đại biểu được nghe giới thiệu về hệ thống công khai NSNN, đồng thời được cán bộ của Ban Quản lý Cổng công khai NSNN hướng dẫn truy cập, cập nhật dữ liệu vào Cổng công khai NSNN của Bộ Tài chính; cũng như giới thiệu về các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Chuyên mục Công khai NSNN trên cổng Thông tin điện tử của các đơn vị theo quy định tại Thông tư số 90; đồng thời thực hành nhập dữ liệu vào Hệ thống, cách thức khai thác thông tin, dữ liệu.

Kim Liên