Bắc Ninh: Thu NSNN 4 tháng đầu năm 2016 đạt 6.415 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Sở Tài chính Bắc Ninh, thu NSNN 4 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh là 6.415 tỷ đồng, đạt 39,4% so với dự toán tỉnh giao; chi NSĐP theo dự toán 4 tháng là 3.282 tỷ đồng, đạt 28,7% so với với dự toán tỉnh giao.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sở Tài chính Bắc Ninh cũng đã tổ chức thẩm tra xong 7 công trình và hạng mục công trình với giá trị quyết toán là 166.483,286 triệu đồng, giá trị chấp nhận quyết toán là 166.466,002 triệu đồng, giảm so với đề nghị là 17,284 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Tài chính còn tham gia chủ trương đầu tư, thẩm định tài chính các dự án đầu tư do tỉnh quản lý khi được các cơ quan chủ trì đề nghị; thực hiện nhập dự toán vốn đầu tư năm 2016 trên hệ thống Tabmis theo các dự án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh ứng vốn, phân bổ vốn, hỗ trợ vốn cho các dự án; phối hợp với KBNN thực hiện quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách hàng năm.

(PV)