Báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng đối với Bộ Tài chính

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành Tài chính, diễn ra chiều nay (28/1), tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Bộ trưởng, trong năm 2012, mặc dù kinh tế thế giới đứng trước nhiều thách thức to lớn, khủng hoảng nợ công, lạm phát tăng cao ở nhiều nước, thị trường chứng khoán suy giảm tác động tiêu cực đến nước ta cùng với những khó khăn nội tại của kinh tế trong nước, nhưng toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

"Để có được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo điều hành sát sao của Quốc hội, Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao của ngành Tài chính, của các Bộ, ngành, địa phương, sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, còn có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần vào thành công chung của ngành", Bộ trưởng khẳng định.

Báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng đối với Bộ Tài chính ảnh 1
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao cho Bộ Tài chính là rất nặng nề. Do vậy, Bộ trưởng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên trong và ngoài ngành Tài chính tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất: Tập trung thông tin tuyên truyền về các giải pháp đồng bộ thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, hiệu quả, phấn đấu tăng thu, vượt mức dự toán thu NSNN, đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN;

Thứ hai: Cập nhật việc thông tin công khai, minh bạch về những cơ chế chính sách tài chính mới, được Bộ Tài chính ban hành, nhất là cơ chế chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; những chính sách chế độ tài chính, thuế, hải quan, ngân sách, cổ phần hóa, cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển...; về đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, về xã hội hoá giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao,...; các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển đồng bộ các loại thị trường như thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ; lộ trình thực hiện giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; trong đó cần kịp thời phản hồi dư luận xã hội về những bất cập của cơ chế chính sách tài chính và các thủ tục hành chính, đề xuất hướng xử lý giúp cơ quan quản lý bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống...;

Thứ ba: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các cơ chế tài chính gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tiếp tục thông tin tuyên truyền về các đề án, giải pháp đồng bộ thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, tái cấu trúc DNNN - trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, tái cấu trúc thị trường ngân hàng, thị trường chứng khoán và các định chế tài chính với bước đi phù hợp để hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra từ nay đến 2015...;

Thứ tư: Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về những chủ trương, biện pháp và những hành động, kết quả cụ thể của ngành Tài chính và xã hội trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả; trong đó kịp thời giới thiệu, tuyên truyền các đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt chủ trương này;

Thứ năm: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, tăng cường phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành; hiện đại hóa ngành Tài chính; tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu, văn hóa ngành, đặc biệt là xây dựng hình ảnh của cơ quan thuế, hải quan đối với người dân, doanh nghiệp và xã hội...;

Thứ sáu: Cập nhật kịp thời thông tin phản ảnh các hoạt động có tính thời sự, thường xuyên của ngành Tài chính như thông tin tuyên truyền kịp thời hoạt động đối nội, đối ngoại, các phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị nhằm cổ vũ, động viên cán bộ trong ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013.

Báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng đối với Bộ Tài chính ảnh 2
Bộ trưởng Vương Đình Huệ trao tặng Bằng khen cho 10 cơ quan thông tấn báo chí.

Về hình thức, tổ chức thông tin truyên truyền, Bộ trưởng mong muốn giữa các cơ quan thông tấn báo chí và Bộ ngày càng phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông. Cụ thể: Hỗ trợ Bộ Tài chính kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin về cơ chế chính sách tài chính, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và hoạt động của ngành để tuyên truyền rộng rãi đến toàn xã hội; Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các chuyên đề, nội dung, kế hoạch tuyên truyền cụ thể để nâng cao tính chủ động về thông tin; Cử phóng viên, đầu mối tương đối ổn định để có thời gian tìm hiểu hoạt động của ngành; Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin hai chiều giữa Bộ Tài chính và cơ quan báo chí, kịp thời cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin được dư luận xã hội quan tâm; Đối với các thông tin liên quan đến ngành Tài chính được báo chí đăng tải, đã được Bộ xử lý, phản hồi chính thức, đề nghị các cơ quan báo chí cho đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm cung cấp đủ thông tin đa dạng, nhiều chiều đến xã hội...

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí.

"Bộ Tài chính sẽ tạo các điều kiện thuận lợi nhất trong việc cung cấp thông tin, hợp tác với các cơ quan báo chí, các nhà báo trong việc thông tin tuyên truyền. Đồng thời, với tinh thần cầu thị, Bộ Tài chính mong muốn nhận được sự đóng góp, hỗ trợ để công tác thông tin truyền ngày càng tốt hơn", Bộ trưởng nhấn mạnh...

Cũng nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính năm 2012, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã trao các quyết định khen thưởng 10 cơ quan thông tấn, báo chí có thành tích xuất sắc phối hợp trong công tác tuyên truyền năm 2012.

(MH)