Báo chí ngành Tài chính cần bám sát nhiệm vụ của ngành

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí cách mạng việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014), diễn ra chiều qua (19/6/2014).

Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Thứ trưởng, báo chí tuyên truyền là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng. Thông qua báo chí, nhiều vấn đề nóng trong ngành Tài chính như thu chi ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, quản lý tài chính của nhà nước đối với các doanh nghiệp, quản lý vốn, thị trường tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế, giá… đã được phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, giúp dư luận xã hội có những nhìn nhận, đánh giá đúng về công việc cũng như điều hành của ngành Tài chính.

Chính vì vậy, Thứ trưởng mong rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam và thành tựu đáng tự hào của ngành Tài chính, các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính tiếp tục sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của ngành Tài chính Việt Nam.

"Các cơ quan báo chí ngành cần hướng tập trung tuyên truyền với các hình thức phù hợp vào những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của đất nước. Đặc biệt trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Bộ cần phản ảnh kịp thời các giải pháp Tài chính linh hoạt, kịp thời tuyên truyền các hoạt động và những thành tựu, những đóng góp của ngành Tài chính vào sự nghiệp chung góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước", Thứ trưởng nói.

Báo chí ngành Tài chính cần bám sát nhiệm vụ của ngành ảnh 1
Thứ trưởng Trần Xuân Hà trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có những đóng góp rất hiệu quả trong công tác thông tin và phối hợp tuyên truyền.

Tại buổi gặp mặt, để ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp thông tin tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ và hệ thống báo chí, tuyên truyền ngành Tài chính trong thời gian vừa qua, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có những đóng góp rất hiệu quả trong công tác thông tin và phối hợp tuyên truyền, đặc biệt là góp phần định hướng dư luận xã hội về các chủ trương, chính sách và công tác điều hành của Bộ Tài chính...

(PV)