Bộ Tài chính: 7 năm liên tiếp dẫn đầu Vietnam ICT index

(eFinance Online) - Với số điểm 0,9770 điểm, Bộ Tài chính là đơn vị duy nhất 7 năm liên tiếp (2013-2019) dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT Index khối các bộ, cơ quan ngang Bộ có dịch vụ công trực tuyến năm 2019;  kế tiếp là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với 0,9178 điểm và đứng thứ 3 là Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch với 0,8536 điểm.
Top 10 xếp hạng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có dịch vụ công trực tuyến 2019. Ảnh: VietTimes. Top 10 xếp hạng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có dịch vụ công trực tuyến 2019. Ảnh: VietTimes.

Sáng 23/8/2019, tại Phú Yên, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã tổ chức hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin-Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần thứ XXIII và công bố báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2019. Đây là năm thứ 14, Bộ TT&TT phối hợp với Hội Tin học Việt Nam đánh giá, xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng CNTT-TT Việt Nam.

Để có được kết quả nêu trên, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành 6 Quyết định công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục hành chính và ban hành mới 15 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm. Đồng thời, rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc 13 ngành nghề (cắt giảm 47 điều kiện và đơn giản hóa 70 điều kiện) thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đã đạt 99,98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong cả nước. 99% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, 94,73% số hồ sơ thực hiện theo phương thức hoàn thuế điện tử.

Bên cạnh đó, thủ tục hải quan điện tử đã triển khai tại tất cả các đơn vị hải quan, đã có 13/14 bộ ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia, với 173 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế này.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã phát triển, quản lý và vận hành nhiều hệ thống thông tin lớn, cốt lõi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách được Đảng và Nhà nước giao quản lý, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên ngành tài chính, thuế, hải quan, ngân sách, kho bạc, chứng khoán, dự trữ. Các hệ thống thông tin này đã góp phần quan trọng trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý tài chính - ngân sách của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Bộ Tài chính còn xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính gồm 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành (thuế, hải quan, thu chi ngân sách, giá, công sản, …) bước đầu đã mang lại sự cải thiện đáng kể trong công tác quản lý tài chính công theo hướng hiện đại, từng bước tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát tài chính, góp phần quan trọng trong thúc đẩy cải cách các thể chế, thay đổi quy trình, thủ tục trong lĩnh vực thuế, hải quan, ngân sách, kho bạc,... tăng độ chính xác, tính kịp thời và minh bạch trong báo cáo tài khoá, kế toán và thống kê NSNN.

Ứng dụng CNTT trong nội bộ Bộ Tài chính cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể: 100% các thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo được đưa lên Cổng Thông tin diện tử; liên thông văn bản điện tử trong toàn ngành Tài chính qua việc triển khai chương trình eDocTC; triển khai, hoàn thiện một số hệ thống thông tin quản lý tập trung nội ngành như: phần mềm quản lý tài sản nội ngành, kế toán nội ngành, phần mềm thi đua khen thưởng,…

Bước đầu Bộ Tài chính đã triển khai ứng dụng một số công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 như: áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư phần cứng; triển khai công nghệ phân tích dữ liệu lớn; ứng dụng công nghệ mạng xã hội, công nghệ di động trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thuế điện tử, hải quan điện tử, hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển, hệ thống một cửa quốc gia hải quan ASEAN.

Quang Minh