Bộ Tài chính 8 năm liên tiếp dẫn đầu Vietnam ICT Index

(eFinance Online) -  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Index) 2020. Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục đứng thứ nhất về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, có cung cấp dịch vụ công với chỉ số ICT Index đạt 0,8002. Đây là năm thứ tám liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT index (2013 - 2020).
Top 10 bộ, ngành dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT Index 2020.Top 10 bộ, ngành dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT Index 2020.

Tính đến ngày 27/04/2021, Bộ Tài chính có 970 thủ tục hành chính trong đó có 100 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 1, 289 DVCTT mức độ 2, 70 DVCTT mức độ 3, 511 DVCTT mức độ 4. Tính đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 296/581 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 51%, trong đó: Tổng cục Thuế 150 DVCTT, Tổng cục Hải quan 72 DVCTT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 11 DVCTT, Kho bạc Nhà nước 7 DVCTT, cơ quan Bộ Tài chính 56 DVCTT (tăng 27 DVCTT so với yêu cầu của VPCP và vượt 21% so với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ).  

Là ấn phẩm do Vụ CNTT (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Hội Tin học Việt Nam chủ trì biên soạn, Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT ở Việt Nam - Vietnam ICT Index 2020 cung cấp thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại Việt Nam. Đồng thời, đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty cùng các ngân hàng thương mại.
Báo cáo Vietnam ICT Index 2020 đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam.

Riêng với khối bộ ngành, địa phương, báo cáo Vietnam ICT Index 2020 được xây dựng dựa trên hệ thống chỉ số phát triển Chính phủ điện tử - EGDI của Liên hợp quốc, với 4 thành phần chính gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến.

Ở nhóm 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công, 3 vị trí dẫn đầu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục thuộc về Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phương An