Bộ Tài chính kết nối liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ

(eFinance Online) -  Ngày 29/7/2016, Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, trục tích hợp trao đổi văn bản điện tử của ngành Tài chính đã chính thức liên thông với trục tích hợp của Văn phòng Chính phủ để truyền nhận văn bản giữa Bộ Tài chính với Văn phòng Chính phủ. 
Mục văn bản đến từ Văn phòng Chính phủ gửi chờ vào sổ. Ảnh: PV.Mục văn bản đến từ Văn phòng Chính phủ gửi chờ vào sổ. Ảnh: PV.

Số lượng văn bản Bộ Tài chính nhận từ Văn phòng Chính phủ từ ngày 11/3/2016 đến nay khoảng 4.400 văn bản. Văn bản khi nhận qua trục sẽ tự động đẩy vào chương trình quản lý văn bản eDocTC của Bộ Tài chính (Mục văn bản đến từ Văn phòng Chính phủ gửi chờ vào sổ, ảnh trên).

Ngoài việc tăng tính hiệu quả của quá trình xử lý công việc, giám sát chặt chẽ và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ Tài chính, việc kết nối sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn từ việc giảm tối đa chi phí xử lý văn bản cũng như các quyết định xử lý được đưa ra chính xác, kịp thời.

Như vậy, để thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối, liên thông văn bản điện tử trước ngày 1/8/2016 theo yêu cầu tại văn bản 4075/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ. Hệ thống văn bản điện tử đã trở thành công cụ, môi trường làm việc thường xuyên của các cán bộ Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, theo Cục Tin học và Thống kê tài chính để hệ thống triển khai hiệu quả hơn: Cần có hướng dẫn về quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử và văn bản giấy giữa Bộ Tài chính với Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, cần ban hành thời gian chính thức vận hành hệ thống liên thông tự động, bỏ hệ thống quản lý văn bản do Viettel đã triển khai, lý do là sau khi liên thông tại Bộ Tài chính phải xử lý giữa 2 hệ thống: một là chuyển tự động qua trục; hai là nhập một lần nữa qua hệ thống phần mềm của Viettel, như vậy một văn bản phải xử lý 2 lần.

(K.H)