Bộ Tài chính làm việc với Bộ Giao thông vận tải về công tác tài chính ngành GTVT

Chiều ngày 26/6/2013, tại Hà Nội, Liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác phối hợp xử lý một số nội dung liên quan đến công tác tài chính ngành Giao thông vận tải. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của hai Bộ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng chủ trì Hội nghị.Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, trên cơ sở một số các nhóm kiến nghị liên quan đến công tác tài chính của ngành Giao thông vận tải, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính giải đáp trực tiếp những kiến nghị, đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải để xử lý dứt điểm những vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, năm 2012, được sự quan tâm, phối hợp của Bộ Tài chính, công tác quản lý tài chính ngành Giao thông vận tải đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp ban hành (hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành) được nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp, tạo điều kiện để Bộ Giao thông vận tải triển khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 đạt kết quả. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai đưa Nghị đinh số18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ thực hiện từ 01/01/2013. Đối với công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý vốn điều lệ cho một số doanh nghiệp khối xây lắp, từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện tái cơ cấu tài chính cho các doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải,…

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, ngành Giao thông vận tải cũng đã phát sinh những khó khăn, bất cập về cơ chế chính sách, ngân sách, tài chính đối với các đơn vị trong ngành, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Bộ Tài chính để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc xử lý các tồn tại liên quan đến công tác tài chính của ngành Giao thông vận tải.

Bộ Tài chính làm việc với Bộ Giao thông vận tải về công tác tài chính ngành GTVT ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định Bộ Tài chính luôn quan tâm, chia sẻ kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và ghi nhận những kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải. Để giải quyết triệt để những khó khăn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng cũng đề xuất trong thời gian tới Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xử lý quyết liệt, kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là những cơ chế chính sách tài chính (thuế, phí,…) có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu và trong phạm vi thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất của Bộ Giao thông vận tải để sớm có giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần đổi mới phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để hai Bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp để cùng tháo gỡ, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội, hai Bộ sẽ cùng xem xét để kiến nghị Chính phủ, Quốc hội quyết định.

(Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)