Bộ Tài chính sẽ tích hợp 135 DVCTT mức 3, 4 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(eFinance Online) - Trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ thực hiện tích hợp, kết nối 135 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Cổng DVC Quốc gia). Trong đó Tổng cục Thuế có 79 DVCTT, Tổng cục Hải quan có 18 DVCTT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 12 DVCTT, Kho bạc Nhà nước có 2 DVCTT, cơ quan Bộ Tài chính có 24 DVCTT. Như vậy, tính đến hết năm 2020, Bộ Tài chính sẽ có 139/500 (chiếm khoảng 28%)  DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp, kết nối với Cổng DVC Quốc gia.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết sẽ nâng cấp chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính thành Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính nhằm đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm soát thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử; thiết lập hệ thống thông tin điện tử một cửa kết nối giữa các cấp chính quyền nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức; Tăng cường tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; tăng tính liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng số lượng thủ tục hành chính được hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, trả kết quả.

7 bộ, ngành đã kết nối với Cổng DVC Quốc gia

Hiện nay, Cổng DVC Quốc gia đã kết nối, tích hợp với 07/22 bộ, ngành và 57/63 tỉnh, thành phố, 07 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; đã có trên 11,32 triệu lượt truy cập vào Cổng DVC Quốc gia và có 30.610 tài khoản của công dân, doanh nghiệp đăng ký trên Cổng DVC Quốc gia.

Số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái từ các bộ, ngành, địa phương để quản lý, tra cứu, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng DVC Quốc gia là 597.024 hồ sơ. Trong đó, đã có 5.293 hồ sơ trực tuyến thực hiện thành công từ Cổng DVC Quốc gia.

Bên cạnh đó, hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng DVC Quốc gia đã tiếp nhận 4.033 phản ánh, kiến nghị gồm: 1.204 của người dân, 2.812 của doanh nghiệp và 17 tổ chức khác.

Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ rà soát, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. Tập trung hoàn thành việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương để làm cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương (kể cả hồ sơ trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính). Thực hiện tích hợp hệ thống xác thực dùng chung của Cổng DVC Quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai kết nối nền tảng thanh toán trên Cổng DVC Quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp thanh toán điện tử đối với các khoản phí, lệ phí, thuế, thu phạt vi phạm hành chính.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có dịch vụ công dự kiến tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia trong quý I/2020 để tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và tích hợp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, cụ thể: Nhóm dịch vụ công chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia theo đúng tiến độ trong tháng 12/2019, gồm: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Nhóm dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia trong quý I/2020, gồm: Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; Thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, cấp mới giấy phép lái xe; Nhóm thủ tục về trang thiết bị y tế. Hoàn chỉnh một số phân hệ trên Cổng DVC Quốc gia như: Báo cáo, thống kê; chatbox; app moblie,…

Kim Liên