Bộ Tài chính tiếp nhận Bản kẽm khuôn in tiền Tài chính - Giấy bạc Cụ Hồ

Sáng 4/8, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật lịch sử truyền thống của ngành Tài chính - hiện vật “Bản kẽm khuôn in tiền Tài chính - Giấy bạc Cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại Nam Bộ”.

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp tiếp nhận hiện vật từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Lương Thành trao tặng. Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp tiếp nhận hiện vật từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Lương Thành trao tặng.

“Bản kẽm khuôn in tiền Tài chính - Giấy bạc Cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại Nam Bộ” là hiện vật có giá trị lịch sử rất lớn, là khuôn dùng để in tiền do Bộ Tài chính phát hành ở khu vực Nam Bộ vào những năm 1948 - 1950 nhằm khẳng định chủ quyền của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, trở thành vũ khí quan trọng đấu tranh với địch trên mặt trận tiền tệ, kinh tế.

Hiện vật do ông Nguyễn Văn Thạo - Nhà sưu tập tư nhân thuộc Hội cổ vật Kinh Bắc, có công sưu tầm và sở hữu hiện vật Bản kẽm khuôn in tiền tài chính (mệnh giá loại 1 đồng, được phát hành tại khu vực Nam bộ trong thời kỳ 1948 - 1950) trước khi chuyển nhượng lại cho UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Tài chính tiếp nhận Bản kẽm khuôn in tiền Tài chính - Giấy bạc Cụ Hồ ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Thạo - Nhà sưu tập tư nhân thuộc Hội cổ vật Kinh Bắc.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp đã tiếp nhận hiện vật từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Lương Thành trao tặng.

Theo Thứ trưởng, hiện vật này sẽ phục vụ cho công tác nghiên cứu, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành về những truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính.

Được biết, hiện vật “Bản kẽm khuôn in tiền Tài chính - Giấy bạc Cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại Nam Bộ” đã được Văn phòng Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và Nhà sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Thạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý để trở thành hiện vật thuộc quyền sở hữu lâu dài của ngành Tài chính.

(GB)