Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT 2019

(eFinance Online) - Theo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước năm 2019 vừa được Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố , với việc đạt tổng điểm 0,9291, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí số 1 trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ được đánh giá năm 2019. Bốn vị trí tiếp theo vẫn lần lượt thuộc về các bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Top 10 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về mức độ ứng dụng CNTT năm 2019.Top 10 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về mức độ ứng dụng CNTT năm 2019.

Cụ thể, Bộ Tài chính liên tiếp dẫn đầu ở các chỉ số thành phần gồm: Hạ tầng kỹ thuật; trang/cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cung cấp DVCTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019.

Theo đánh giá của Cục Tin học hóa, về tổng thể, chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của Khối Bộ năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (năm 2018 là 0,69; năm 2019 là 0,82). Tất cả các chỉ số thành phần trung bình của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019 đều tăng so với năm 2018. Trong đó, Chỉ số về Hạ tầng kỹ thuật CNTT và Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019 tăng nhiều nhất so với năm 2018. Điều này chứng tỏ rằng năm 2019, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư Hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Cũng như các năm trước, việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 đã được Cục Tin học hóa thực hiện theo 3 nhóm cơ quan, đơn vị (các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), với 6 hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT; Nhân lực cho ứng dụng CNTT. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm và tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 là một trong những tài liệu hữu ích phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách triển khai ứng dụng CNTT tiến tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại Việt Nam.

PV