Bộ Tài chính ứng dụng CNTT giải quyết công việc trong mùa dịch COVID-19

(eFinance Online) - Ngày 01/4/2020, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn các đơn vị tại trụ sở Bộ Tài chính làm việc từ xa nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch COVID-19, việc áp dụng hình thức làm việc từ xa sẽ thay đổi thói quen làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Chỉ thị số 16/CTg-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, một trong các biện pháp phòng quan trọng trong chống dịch COVID-19 là các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Theo đó, Bộ Tài chính sử dụng ứng dụng phục vụ công việc qua hình thức làm việc từ xa như: Sử dụng ứng dụng Microsoft Teams phục vụ làm việc nhóm và họp trực tuyến từ xa, cán bộ Bộ Tài chính có thể sử dụng phần mềm Microsoft Teams để trao đổi, thảo luận và họp trực tuyến qua kết nối internet. Đối với việc sử dụng văn bản điện tử, email, chat nội bộ, song song với việc sử dụng phần mềm trên máy tính cá nhân, trên điện thoại di động người dùng có thể cài đặt phần mềm Microsoft Outlook để dùng email và phần mềm Skype for Business để sử dụng ứng dụng chat nội bộ (hai phần mềm này được cài đặt từ kho ứng dụng App store đối với điện thoại Iphone, kho ứng dụng Google Play đối với điện thoại Android).

Sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ chuyên ngành của đơn vị: Các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để đăng ký danh sách cán bộ có nhu cầu sử dụng VPN phục vụ truy cập từ xa vào ứng dụng nghiệp vụ tại cơ quan Bộ. Máy tính cá nhân tại nhà khuyến nghị cài đặt bản vá bảo mật của hệ điều hành và phải cài phần mềm diệt virus, phần mềm diệt virus được cập nhật thường xuyên.

Ngoài việc sử dụng các ứng dụng làm việc từ xa, Bộ Tài chính cũng đã tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên môi trường mạng nhằm thay đổi phương thức làm việc, giảm thiểu văn bản giấy, tiết kiệm chi phí. Tính đến ngày 27/3/2020, Bộ Tài chính đã triển khai, cung cấp 946 DVCTT, trong đó có 101 DVCTT mức độ 1; 295 DVCTT  mức độ 2; 214 DVCTT mức độ 3 và  336 DVCTT  mức độ 4. Tính đến ngày 27/3/2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành tích hợp 06 DVCTT mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm các DVCTT: Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách; Hủy tờ khai hải quan; Khai bổ sung hồ sơ hải quan; Nộp thuế cho doanh nghiệp; Nộp thuế cho cá nhân; Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Dự kiến đến hết năm 2020, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tích hợp 196 DVCTT mức độ 3, 4 của ngành Tài chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo đạt tỷ lệ 30% các DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng yêu cầu Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ, trong đó Tổng cục Thuế có 95 DVCTT, Tổng cục Hải quan có 60 DVCTT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 11 DVCTT, Kho bạc Nhà nước có 6 DVCTT, cơ quan Bộ Tài chính có 24 DVCTT.

Sau gần bốn tháng đi vào hoạt động (từ ngày 09/12/2019), đến nay đã có 226 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, với trên 103 nghìn tài khoản đăng ký, 4,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái và 27,5 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia, sau một năm hoạt động, đã có 1,6 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương giúp thay đổi phương thức làm việc, giảm thiểu văn bản giấy, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Quang Minh