Các tổ chức đảng, đoàn thể phải gắn kết, xâu chuỗi với nhau

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phải xây dựng được các chương trình công tác thiết thực, gắn với quyền lợi của các cán bộ, công chức trong ngành.

Cụ thể, Văn phòng Đảng uỷ cần phải triển khai ngay công tác quy hoạch cán bộ; hoàn thành bộ sách về lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính.

Công đoàn cần phải lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Rà soát, xây dựng chế độ cho các cán bộ chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong ngành Tài chính.

"Ngoài ra, các đơn vị Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cần phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính tiếp tục triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa; rà soát nhu cầu về nhà ở xã hội của các cán bộ, công chức trong ngành để có kế hoạch triển khai cụ thể", Thứ trưởng nhấn mạnh...

Các tổ chức đảng, đoàn thể phải gắn kết, xâu chuỗi với nhau ảnh 1
Quang cảnh cuộc họp.

Trước đó, các đơn vị Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã trình bày chương trình công tác năm 2013 và nêu một số đề xuất với cấp ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính. Cụ thể:

Về công tác Đảng, tiếp tục thực hiện công tác còn tồn tại của năm 2012 về quy hoạch cán bộ Đảng, triển khai Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức hội thi thuyết trình về Hồ Chí Minh, phấn đấu năm 2013 kết nạp được 200 - 250 đảng viên; bổ sung nhân sự cho Văn phòng Đảng uỷ…

Về công tác Công đoàn, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ; chú trọng công tác chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực; triển khai tổ chức Đại hội công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018; vận động cán bộ, đoàn viên làm tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa; phối hợp với các đơn vị chức năng trong Bộ tổ chức tốt Chương trình giao lưu với công chức Tài chính Lào…

Về công tác Đoàn Thanh niên, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 82 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tập huấn kỹ năng cho các cán bộ Đoàn chủ chốt; tổ chức hội thảo về vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc triển khai công tác chuyên môn…

(KD)