Cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI do Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức sáng nay (17/10), tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Nguyễn Thế Trung phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần nghiên cứu sâu thực trạng tình hình của đất nước trong giai đoạn hiện nay; những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được cùng những hạn chế, yếu kém và vấn đề đang đặt ra cho công tác dân vận. Xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan để làm cơ sở đề ra mục tiêu, quan điểm và hệ thống giải pháp cần thực hiện ở các cấp ủy Đảng và chính quyền.

"Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc. Thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân", đồng chí Nguyễn Thế Trung nhấn mạnh...

Cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính đã trình bày nội dung dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Theo đó, đồng chí Đinh Đức Xương đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ các nội dung của Nghị quyết 25-NQ/TW và tham gia vào dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng, đồng thời yêu cầu các cấp ủy tiếp tục cùng với toàn Đảng, toàn dân kiên quyết, kiên trì tiếp tục lãnh đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa Nghị quyết đi sâu vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, đoàn kết một lòng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường ổn định để xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

(KD)