Cần thay đổi nhận thức và sự hiểu biết về Chính phủ điện tử

(eFinance Online) - Sáng 12/9/2019, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh, Bộ Tài chính  tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành, triệu tập với phạm vi tương đối rộng, không chỉ có mặt các đồng chí làm công nghệ thông tin (CNTT) mà còn có đại diện thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các phòng nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Bộ và các sở tài chính. CNTT có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi vì cuộc cách mạng 4.0 và CNTT không phải chỉ của người làm CNTT mà nó xuất phát từ trước hết lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí cán bộ chủ chốt làm nghiệp vụ. Do đó, Bộ Tài chính triệu tập các đồng chí thủ trưởng tham dự để nắm bắt, thay đổi nhận thức và chỉ đạo thực hiện.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương An.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương An.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, đây là một sự kiện quan trọng trong ứng dụng CNTT để đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp  dịch vụ công của Bộ Tài chính, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, phát triển tài chính điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới tài chính số.

Trong giai đoạn vừa qua ngành Tài chính đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đạt được thành tựu đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của hệ thống tin học và thống kê ngành Tài chính.

Đến nay, CNTT đã được ứng dụng sâu rộng vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ tài chính trở thành "mạch máu" không thể thiếu trong hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như quản lý điều hành ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý thu chi NSNN, thanh toán điện tử và quản lý trái phiếu chính phủ, quản lý trong lĩnh vực thuế - hải quan, triển khai thuế điện tử - hải quan điện tử, cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, quản lý nợ công, quản lý giá, quản lý tài sản công, quản lý giám sát thị trường tài chính, quản lý dự trữ nhà nước cùng các nhiệm vụ, nghiệp vụ quản lý nội ngành.

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) đã giới thiệu những điểm quan trọng của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch hành động là hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công khai minh bạch hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của Bộ Tài chính, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; phát triển Tài chính điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Tài chính số.

Để thực hiện các mục tiêu này, ông Trí cho rằng Bộ Tài chính sẽ phải thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ,toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới; Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; Thiết lập cơ chế đảm bảo thực thi.

Bộ Tài chính tiên phong triển khai Chính phủ điện tử        

Theo bảng xếp hạng kết quả về chỉ số tổng hợp mức độ phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2017 và năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, 2 năm liên tiếp (2017-2018), Bộ Tài chính đã đứng đầu bảng xếp hạng này.

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BTC về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính. Có thể khẳng định, Bộ Tài chính là đơn vị đầu tiên xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính tiếp cận Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính ra đời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu mở hướng tới Tài chính số với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tạo nền tảng cho ngành Tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ động, kiến tạo và đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền Tài chính số hiện đại tại Việt Nam.

Theo đó, giai đoạn tới năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài chính hướng tới Chính phủ phục vụ, lấy người dùng làm trung tâm và nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành thông qua Chính phủ điện tử và các công cụ số hóa. Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin: Bước đầu hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng văn phòng không giấy tờ, môi trường cộng tác số và truyền thông hợp nhất, các hệ thống thông tin quản lý nguồn lực tổng thể nội ngành, hệ thống báo cáo điện tử tích hợp toàn ngành, cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, cung cấp thông tin báo cáo ra bên ngoài... Giai đoạn 2026 – 2030, thiết lập hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh. Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số dựa trên việc đẩy nhanh các giá trị gia tăng của dịch vụ Tài chính, chuyển đổi mô hình kinh tế bao hàm kinh tế số…

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) đánh giá Bộ Tài chính luôn tiên phong trong triển khai các chủ trương mới của Chính phủ về triển khai Chính phủ điện tử, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Chính phủ đặt ra, cũng như thực hiện đúng theo định hướng khung kiến trúc Chính phủ điện tử. Trong thời gian tới Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ về Chính phủ điện tử mà Chính phủ giao.

Phát triển tài chính điện tử hướng tới tài chính số

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, các đơn vị trong ngành Tài chính phải coi việc phát triển tài chính điện tử hướng tới tài chính số là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp hiện đại hóa ngành Tài chính và phối hợp tốt với hệ thống tin học và thống kê tài chính, để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như của toàn ngành.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ tăng cường thuê dịch vụ CNTT để rút ngắn thời gian, đáp ứng nhu cầu quản lý cũng như nâng cấp, cập nhật công nghệ mới một cách nhanh nhất.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nêu các nhiệm vụ trọng tâm khối CNTT ngành Tài chính cần tập trung thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục đổi mới, nâng cao ứng dụng CNTT, xây dựng hệ thống quản lý thuế, hệ thống CNTT hải quan hiện đại, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước, góp phần đưa Việt Nam lên nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế, rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp. Thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Đối với Kho bạc Nhà nước, cần triển khai toàn diện ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước để thực hiện tốt các chức năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của Nhà nước trên cơ sở thực hiện tổng kế toán nhà nước.

Với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kết nối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán để hình thành hệ thống thông tin hoàn chỉnh và thống nhất ngành Chứng khoán.

Đối với lĩnh vực dự trữ cần tập trung xây dựng hệ thống thông tin cốt lõi hợp nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống, từ cơ quan Tổng cục tới các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trong toàn quốc với đầy đủ chức năng quản lý hàng hóa, quản lý chất lượng, quản lý kho tàng, quản lý kế hoạch dự trữ nhà nước; tổng hợp, trao đổi thông tin về hoạt động dự trữ quốc gia với các Bộ, ngành, đia phương đáp ứng yêu cầu quản lý toàn diện về lực lượng dự trữ nhà nước…

Phương An