Cấp bổ sung kinh phí 62,8 tỷ đồng cho 7 địa phương

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định cấp bổ sung kinh phí hơn 62,8 tỷ đồng cho 7 địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh phổ thông trung học ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm các tỉnh: Kon Tum, Nghệ An, Quảng Nam, Điện Biên, Thanh Hóa, Phú Thọ và Ninh Bình.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, cấp hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Kon Tum là 3,577 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An là 16,69 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam là 7,23 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên là 11,527 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa là 17,7 tỷ đồng, tỉnh Phú Thọ là 5,016 tỷ đồng và Ninh Bình là1,095 tỷ đồng.

Các tỉnh được hỗ trợ kinh phí sẽ phải có trách nhiệm quản lý, cấp phát và quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định.

(T.H)