Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), từ ngày 25 - 27/3/2016, Chi đoàn Thanh niên Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La.

Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La

Theo đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các cháu điểm trường bản Co Chàm, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tại đây, đoàn đã tặng 100 xuất quà gồm: Cặp xách và đồ dùng học tập; Ủng hộ 5 triệu để xây dựng cơ sở vật chất tại trường.

Ngoài ra, đoàn đã ủng hộ 16.942.500 đồng để Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính Sơn La xây dựng bếp ăn tình thương cho các trường còn khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La ảnh 1
Điểm trường bản Co Chàm, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La ảnh 2
Đoàn tặng cặp xách và đồ dùng học tập cho các cháu học sinh tại đây. 

Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La ảnh 3
Ủng hộ 5 triệu để xây dựng cơ sở vật chất tại trường. 

Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La ảnh 4
Tặng quà cho các cháu học sinh tại trường. 

Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La ảnh 5
Ủng hộ 16.942.500 đồng để Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính Sơn La xây dựng bếp 
ăn tình thương cho các trường còn khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ngày 26/3, tại Sở Tài chính Sơn La, Chi đoàn Thanh niên Cục Tin học và Thống kê tài chính đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính Sơn La.

Theo Biên bản ghi nhớ này, Chi đoàn Thanh niên Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ hướng dẫn Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính Sơn La xây dựng hệ thống phần cứng truy cập và làm việc từ môi trường Internet vào hệ thống mạng nội bộ; Hỗ trợ xử lý, nâng cấp máy chủ Internet dùng chung trong mạng nội bộ phục vụ công tác triển khai ứng dụng liên thông văn bản điện tử, văn phòng điện tử; Hỗ trợ kiểm tra, cài đặt hoạt động truyền tin của máy chủ trao đổi thông tin thu nộp thuế tại Sở Tài chính và các Phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; Cùng phối hợp chặt chẽ trong quá trình lập kế hoạch trang bị, triển khai hạ tầng và ứng dụng CNTT tại Sở Tài chính.

Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La ảnh 6
Đại diện Chi đoàn 2 đơn vị trao Biên bản ghi nhớ. 

Đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính Sơn La trong công tác tham mưu, xây dựng hạ tầng, ứng dụng CNTT hiện đại hóa chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Tài chính địa phương với nhiệm vụ trọng tâm đưa CNTT là mũi nhọn thực hiện có hiệu quả Cải cách thủ tục hành chính, Tài chính công.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa 2 Chi đoàn liên quan đến các lĩnh vực công tác.

Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC giao lưu, tặng quà tại tỉnh Sơn La ảnh 7 Đoàn viên Thanh niên Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ hỗ trợ Sơn La ứng 
dụng CNTT hiện đại hóa chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Tài chính địa phương.
 

Phối hợp tổ chức các chương trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như quyên góp ủng hộ các gia đình chính sách, ủng hộ người nghèo, các em học sinh dân tộc thiểu số tại địa phương do Sở Tài chính Sơn La đỡ đầu.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện, trao đổi kinh nghiệm công tác, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cải cách thủ tục hành chính và quản lý Tài chính - ngân sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

(PV)