Chương trình eDocTC đã phát huy hiệu quả

(eFinance Online) - Ngày 03/05/2019, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị trong ngành nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính (eDocTC) và Trục liên thông băn bản ngành Tài chính (eDocHub), đồng thời đề xuất nội dung triển khai đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ và một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi và nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Ông Võ Anh Trung, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, chương trình eDocTC được triển khai thực hiện tại cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị hệ thống (Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước). Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định để đảm bảo tính pháp lý của việc triển khai eDocTC và eDocHub. Qua 3 năm triển khai, chương trình eDocTC đã phát huy hiệu quả. Tại cơ quan Bộ Tài chính, hơn 1,6 triệu văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC, trung bình hàng năm khoảng 464.020 văn bản được xử lý.

Quá trình luân chuyển xử lý văn bản được thực hiện xuyên suốt giữa các đơn vị, gồm Văn thư Bộ, Tổng hợp – thư ký, văn thư đơn vị, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên xử lý văn bản.

100% văn bản đến của Bộ đã được cập nhật các trường thông tin quản lý, quét thành văn bản điện tử (đối với văn bản đến là văn bản giấy), vào sổ văn bản đến của Bộ (đối với các văn bản đến là văn bản điện tử gửi qua Trục liên thông văn bản quốc gia) luân chuyển đến các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và lưu trữ chương trình eDocTC.

100% văn bản đi của Bộ được cấp số, được quét và ký số, lưu trữ và phát hành điện tử tới các đơn vị tại cơ quan Bộ, các tổng cục thuộc Bộ, 31 bộ và cơ quan ngang bộ, 63 ủy ban nhân dân tỉnh thành phố và văn phòng Trung ương Đảng qua eDocTC.

100% tờ trình Bộ được luân chuyển qua chương trình eDocTC tới thư ký Bộ, để thư ký Bộ giúp việc cho lãnh đạo Bộ theo dõi tiến trình xử lý của tờ trình, nhập ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tra cứu, tìm kiếm thông tin khi lãnh đạo Bộ có nhu cầu.

Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ được cập nhật, phổ biến qua chương trình eDocTC. Hoạt động điều động, sử dụng xe ô tô, phòng họp cũng được quản lý trên chương trình.

Hệ thống eDocHub đã được xây dựng theo đúng mục tiêu ban đầu là kết nối với các đơn vị trong Bộ trong phạm vi chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ; cung cấp giao diện cho các đơn vị chưa triển khai.

Từ ngày 15/02/2019, hệ thống eDocHub đã kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử với 31 bộ, cơ quan ngang bộ; 63 ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Văn phòng Trung ương Đảng.

Hiện nay, việc triển khai chương trình eDocTC, eDocHub đã góp phần tạo nền tảng bước đầu xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP; là một trong các bước đi đầu tiên trong quá trình thực hiện xây dựng văn bản không giấy tờ, môi trường công tác số.

Việc quản lý chương trình cũng làm thay đổi về phương pháp quản lý, giao việc, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp cho tới chuyên viên xử lý văn bản, giúp công tác chỉ đạo điều hành kịp thời, đạt kết quả tốt, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng khai thác, xử lý thông tin văn bản của các cấp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch tài chính,… đã cho ý kiến đóng góp xây dựng chương trình eDocTC tại đơn vị, tiến tới kết nối Trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính, cũng như kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính sớm hoàn thiện báo cáo tình hình triển khai chương trình eDocTC và eDocHub, trong đó nêu rõ các kiến nghị, đề xuất nội dung triển khai đáp ứng yêu cầu của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg và Nghị quyết số 17/NQ-CP; đồng thời trình lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư chính thức.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính cần chủ động, đồng hành cùng Bộ triển khai các bước để kết nối chương trình quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia, trên tinh thần văn phòng không giấy tờ.  

Ngoài ra, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu các đơn vị cần xem xét, xử lý các chương trình EdocTC đã và đang triển khai nhằm tránh tốn kém, lãng phí, tận dụng được những ưu thế của eDocTC hiện hành để kết nối với Trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính cần chủ động, đồng hành cùng Bộ triển khai các bước để kết nối chương trình quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia, trên tinh thần văn phòng không giấy tờ.

Kim Liên