Có được mua bảo hiểm khi là người giám hộ hoặc có giấy uỷ quyền không?

Hỏi: Tôi đang nuôi một đứa cháu ngoại vì mẹ cháu đã mất, còn bố cháu sống ở nước ngoài. Được tin có loại bảo hiểm "An sinh giáo dục", tôi muốn mua cho cháu. Nhưng nghe nói phải có sự đồng ý bằng văn bản của bố mẹ cháu. Xin quý báo cho biết, thủ tục như thế nào và tôi có thể mua bảo hiểm cho cháu được không? - Nguyễn Như Lan (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Có được mua bảo hiểm khi là người giám hộ hoặc có giấy uỷ quyền không?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật Việt Nam về các hợp đồng bảo hiểm trẻ em, khi người tham gia bảo hiểm không phải là bố, mẹ cháu bé, thì phải có sự đồng ý của bố mẹ cháu bằng văn bản nhằm bảo vệ sự an toàn cho đứa trẻ.

Trong trường hợp của bà, để đảm bảo điều kiện mua bảo hiểm cho cháu, bà có thể làm thủ tục để trở thành người giám hộ của cháu. Hoặc bà cũng có thể đề nghị bố cháu làm giấy uỷ quyền hợp pháp cho bà từ nước ngoài gửi về để bà làm thủ tục mua bảo hiểm cho cháu.

"An sinh giáo dục" là bảo hiểm của Bảo Việt nhân thọ. Để nhanh chóng hoàn thiện những thủ tục phát sinh này, bà nên gặp các phòng nghiệp vụ khu vực thuộc Công ty Bảo hiểm nhân thọ gần nhất với nơi ở của bà để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm.

(Theo Báo Kinh Tế & Đô Thị)