Cục Tin học và Thống kê tài chính bảo vệ thành công đề tài khoa học

(eFinance Online) - Ngày 13/02/2019, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục TH&TKTC - Bộ Tài chính) đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương” do ông Nguyễn Việt Hùng, Tiến sỹ, Phó Cục trưởng, Cục TH&TKTC làm Chủ nhiệm đề tài.  
Ông Nguyễn Việt Hùng, Tiến sỹ, Phó Cục trưởng, Cục TH&TKTC trình bày tóm tắt đề tài. Ảnh: Kim Liên.  Ông Nguyễn Việt Hùng, Tiến sỹ, Phó Cục trưởng, Cục TH&TKTC trình bày tóm tắt đề tài. Ảnh: Kim Liên.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Tiến sỹ Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), Phản biện 1 - bà Nguyễn Thu Trà, Phó cục trưởng, Cục CNTT (Tổng cục Thuế), Phản biện 2 - ông Nguyễn Đức Thành, Thạc sỹ, Phó Cục trưởng, Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) và các thành viên trong Hội đồng gồm lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về CNTT thuộc các đơn vị hệ thống.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng, Cục TH&TKTC trình bày tóm tắt nội dung chính của đề tài. Đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương” đã phân tích, nghiên cứu để hoàn thiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương (CQTCĐP), tránh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trùng lặp, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước; đảm bảo hệ thống thông tin thông suốt và an toàn, bảo mật thông tin ngành Tài chính, phòng chống các tấn công mạng, lây lan các mã độc hại trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới.

Phạm vi của Đề tài nghiên cứu giới hạn trong việc đề xuất các mô hình ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với các nghiệp vụ thuộc chức năng quản lý, điều hành của ngành Tài chính mà cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa Bộ Tài chính với các CQTCĐP như quản lý ngân sách nhà nước, nợ công, đầu tư công, tài sản công, giá, thống kê tài chính.

Theo Thạc sỹ Nguyễn Đức Thành - Phản biện 2, đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đã đánh giá đầy đủ được hiện trang về công tác quản lý tài chính ngân sách giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương và đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết được những hạn chế còn tồn tại.

Cục Tin học và Thống kê tài chính bảo vệ thành công đề tài khoa học ảnh 1 Thạc sỹ Nguyễn Đức Thành - Phản biện 2: "Đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đã đánh giá đầy đủ được hiện trang về công tác quản lý tài chính ngân sách giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương".  Ảnh: Kim Liên.
Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng cũng đưa ra các nhận xét và góp ý thẳng thắn nhằm hoàn thiện hơn nội dung của đề tài. Cụ thể, đề tài nên bổ sung thêm kinh nghiệm triển khai từ các nước trên thế giới, các nhân tố ảnh hướng đến mô hình ứng dụng, khung lý thuyết về các vấn đề nêu ra trong đề tài.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao chất lượng và tính khả thi của đề tài nghiên cứu khoa học. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng.

Kết quả chấm điểm đề tài được 9,15 và được nghiệm thu mức xuất sắc.

Phương Thanh