Cục Tin học và Thống kê tài chính hướng dẫn sử dụng dịch vụ thư điện tử

(eFinance Online) - Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng khả năng sử dụng, khai thác hiệu quả hệ thống mạng của Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức các lớp đào tạo sử dụng các dịch vụ thư điện tử, trao đổi thông tin nội bộ (chat nội bộ) cho các cán bộ của Bộ Tài chính từ ngày 13/08 đến 21/08/2019.   
Cán bộ Cục THTK, Bộ Tài chính thực hành sử dụng Outlook 2010 và Skype for Bussiness 2016. Ảnh: Quang Minh. Cán bộ Cục THTK, Bộ Tài chính thực hành sử dụng Outlook 2010 và Skype for Bussiness 2016. Ảnh: Quang Minh.

Ngày 13/08/2019, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống các dịch vụ thư điện tử, trao đổi (chat nội bộ) thông tin nội bộ cho hơn 100 cán bộ của Cục. Đây là khóa đào tạo đầu tiên trong kế hoạch đào tạo sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin tại Bộ Tài chính.

Sau khi ra đời từ năm 2001, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã tạo lập kênh cung cấp và trao đổi thông tin, dịch vụ công của ngành; hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính, cung cấp và trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành. Để đáp ứng nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển của ngành Tài chính trong giai đoạn mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính tương tác trực tiếp giữa các cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2015 đến năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử, đồng thời nâng cấp hệ thống thư điện tử và trao đổi thông tin nội bộ có tích hợp với các sản phẩm, ứng dụng mới, tiện ích hơn, đồng bộ hơn và tiết kiệm thời gian.

Theo chương trình đào tạo, cán bộ của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính) đã tập trung giới thiệu, hướng dẫn truy cập hệ thống cổng thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính mới; khai thác thông tin vùng thư điện tử (email), khai thác thông tin vùng lịch cá nhân, khai thác thông tin công việc được giao trên hệ thống cổng thông tin điện tử nội bộ; khai thác thông tin công việc người dùng đã được giao trên hệ thống eDocTC.

Các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng trang thư điện tử (outlook 2010); sử dụng và cài đặt phần mềm Skype for Business 2016 trên điện thoại khi thực hiện cuộc gọi video, cuộc gọi thoại, họp trực tuyến.

Cũng tại buổi đào tạo, các học viên nắm bắt cách khai thác thông tin vùng lịch lãnh đạo đơn vị, xem thông báo lịch, sự kiện; xem điểm báo ngày; khai thác các chức năng tiện ích (đặt xe, đăng ký phòng, thực hiện trả lời thăm dò ý kiến, tham gia diễn đàn,...).

Quang Minh