Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai ký số văn bản điện tử

(eFinance Online) - Từ ngày 27/5/2019, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) sẽ triển khai thí điểm quy trình ký số văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (eDocTC) tại Cục, trước khi tổ chức triển khai ký số cho các đơn vị trong ngành Tài chính.
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Quang Minh.Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Quang Minh.

Chiều ngày 24/5/2019, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức tập huấn ký số văn bản điện tử đi trên phần mềm eDocTC cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục. Từ việc thí điểm tại đơn vị chuyên trách về CNTT sẽ là bước đệm để tiến tới triển khai “văn phòng không giấy tờ” tại Bộ Tài chính.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ của Cục đã được hướng dẫn cách thức soạn thảo văn bản đi, trình ký số văn bản trên phần mềm eDocTC để phát hành điện tử đến nơi nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia và Trục liên thông ngành Tài chính; hướng dẫn cấp lãnh đạo ký số điện tử văn bản đi; hướng dẫn Văn thư đơn vị ký số tổ chức, phát hành văn bản đi.  

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi/nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã hoàn thành nội dung tích hợp chức năng ký số văn bản điện tử trên phần mềm eDocTC của tổ chức (do văn thư đơn vị thực hiện) và lãnh đạo Cục (do lãnh đạo Cục thực hiện).

Phương An