Đà Nẵng thẩm định 243 hồ sơ về tài sản công

(eFinance Online) - Sở Tài chính Đà Nẵng vừa cho biết, từ ngày 15/3/2016 - 15/4/2016, đơn vị đã thẩm định 243 hồ sơ về tài sản công (183 hồ sơ bổ sung) giá trị 9.286 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng so với đề nghị của đơn vị, lũy kế từ đầu năm đến nay thẩm định 550 hồ sơ (467 hồ sơ bổ sung) giá trị 27.319 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với đề nghị của đơn vị.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sở cũng đã thẩm định phê duyệt, trình phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Về công tác quản lý giá, Sở Tài chính Đà Nẵng đã thẩm định, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất 46 trường hợp. Đã xử lý 02 hồ sơ tố tụng hình sự với tổng giá trị 3,493 triệu đồng bên cạnh đó tiếp nhận 70 hồ sơ kê khai giá, lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp nhận 281 hồ sơ kê khai giá.

(PV)