Đảm bảo cân đối thu chi NSNN là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2012, diễn ra ngày 18/1, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Bộ trưởng, năm 2013 được dự báo sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, chính vì vậy, các đơn vị trong toàn ngành cần đảm bảo thực hiện tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để việc điều hành, triển khai thực hiện các công việc đạt hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị phải có kế hoạch triển khai cụ thể ngay từ những ngày đầu tiên của năm. Tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường công tác rút kinh nghiệm trong điều hành để toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2013.

“Dù khó khăn đến đâu mà trên dưới đồng lòng, nỗ lực với quyết tâm cao thì toàn ngành sẽ từng bước vượt qua thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh...

Đảm bảo cân đối thu chi NSNN là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị.

Nhằm thực hiện các mục tiêu tổng quát năm 2013 do Quốc hội, Chính phủ đề ra, Bộ Tài chính đã đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đó là: Tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm; Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; Tăng cường công tác kiểm soát thị trường, quản lý giá cả; Tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu; Tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm, quản lý, giám sát thị trường tài chính và hoạt động của các định chế tài chính chặt chẽ, minh bạch; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp không nhỏ vào thành công của toàn ngành.

Đảm bảo cân đối thu chi NSNN là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 ảnh 2
Bộ trưởng Vương Đình Huệ trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Bộ Tài chính cho biết, dự toán thu NSNN cả năm 2012 là 740.500 tỷ đồng, lũy kế thu cả năm ước đạt 742.380 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán. Trong đó, thu nội địa 459.480 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 144.400 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 131.500 tỷ đồng, thu viện trợ đạt 7.000 tỷ đồng.

Về chi NSNN, lũy kế cả năm là 905.250 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 191.791 tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ đạt 100.000 tỷ đồng, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 613.359 tỷ đồng...

(KD)