Định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 82/2013/TT-BTC ngày 20/6/2013 quy định về định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, định mức chi phí nhập được tính cho một lần nhập đối với 01 tấn thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia tại cửa kho là 159.734 đồng; định mức chi phí xuất được tính cho một lần xuất đối với  01 tấn thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia tại cửa kho là 141.720 đồng; định mức chi phí bảo quản lưu kho trong một năm đối với  01 tấn thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia là 4.270.040 đồng.

Định mức chi phí nhập, chi phí xuất và chi phí bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý bao gồm các nội dung chi có liên quan trực tiếp đến công tác nhập, xuất, bảo quản thuốc nổ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/8/2013.

(KT)