Hà Giang khai trương Dịch vụ công cấp mã số trực tuyến mức độ 3

Ngày 28/4/2014, Sở Tài chính Hà Giang đã khai trương đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Dịch vụ công cấp mã số trực tuyến mức độ 3 trên internet ghi nhận một bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý tài chính cũng như cải cách thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Giang khai trương đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Dịch vụ công cấp mã số trực tuyến mức độ 3 trên internet. Ảnh: LT.Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Giang khai trương đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Dịch vụ công cấp mã số trực tuyến mức độ 3 trên internet. Ảnh: LT.

Đối với công tác cấp mã số, như đã biết để vận hành thống nhất hệ thống thông tin quản lý điều hành ngân sách Nhà nước, ngay từ năm 2000, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (ĐVSDNS).

Tiếp đó vào năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC  quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.Theo các quy định hiện hành, phạm vi cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách bao gồm: đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (ĐVSDNS), các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Trung ương và các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã phải thực hiện đăng ký, kê khai với cơ quan tài chính để được cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách. Mỗi đơn vị có quan hệ với ngân sách chỉ được cấp một mã số duy nhất trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập cho đến khi chấm dứt hoạt động.

Hà Giang là một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có điểm  cực bắc của Tổ quốc, cách Lũng Cú chừng 3 km về phía đông với vĩ độ 23013'00". Về địa giới hành chính Hà Giang có 01 thành phố, 10 huyện, 05 phường, 13 thị trấn và 177 xã. Theo Nghị quyết 30a của Chính phủ tỉnh Hà Giang có 6/11 huyện, thành phố thuộc diện huyện nghèo.

Theo quy định về phân cấp, Sở Tài chính Hà Giang  chịu trách nhiệm  trực tiếp cấp tờ khai đăng ký mã số cho các đơn vị thuộc cấp ngân sách tỉnh. Các Phòng Tài chính huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, trực tiếp cấp tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị thuộc cấp ngân sách huyện, ngân sách xã. Với quy trình cũ các đơn vị/ tổ chức có nhu cầu cấp mã số thường phải đi lại nhiều lần với đường xá giao thông của tỉnh khó khăn lại càng chồng chất thêm khó khăn. Các đơn vị trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số về Sở Tài chính, sẽ được nhập lại vào ứng dụng cấp mã, công việc này làm mất thời gian của cả 2 phía đơn vị đề nghị cấp mã và cơ quan tài chính nhất là khi tần suất xử lý hồ sơ nhiều vào một số thời điểm nhạy cảm trong năm.

Với quan điểm cải cách thủ tục hành chính nhằm đem lại sự thuận lợi, giảm thiểu khó khăn và tiết kiệm chi phí cho các đơn vị tổ chức, Sở Tài chính Hà Giang đã quyết tâm nâng cấp xây dựng dịch vụ cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách trở thành dịch vụ  trực tuyến mức độ 3.

Sản phẩm “Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách trực tuyến” được ra đời với sự phối hợp trực tiếp của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) cùng các đối tác tin học và sự nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ, tin học của  Sở Tài chính Hà Giang.  Sản phẩm trực tuyến này bao gồm một số chức năng/tính năng chính như sau:

1.      Cho phép đơn vị có quan hệ ngân sách xem nội dung hướng dẫn, tải về các biểu mẫu tương ứng với các dịch vụ công

2.     Cho phép đơn vị có quan hệ ngân sách đăng ký tài khoản để tham gia vào hệ thống

3.     Cho phép đơn vị có quan hệ ngân sách nhập trực tuyến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính nói trên

4.     Cho phép đơn vị có quan hệ ngân sách theo dõi trạng thái hồ sơ, xem kết quả thụ lý hồ sơ

5.     Cho phép cán bộ nghiệp vụ của  Sở Tài chính có thể nhập trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính nói trên (nếu đơn vị có quan hệ ngân sách vẫn nộp hồ sơ giấy theo cách cũ)

6.     Cho phép cán bộ nghiệp vụ của  Sở Tài chính có thể tiếp nhận hồ sơ nộp trực tuyến

7.     Cho phép cán bộ nghiệp vụ của  Sở Tài chính thực hiện các thao tác thụ lý hồ sơ

8.     Cho phép cán bộ nghiệp vụ của  Sở Tài chính gửi thông tin phản hồi trực tuyến đến đơn vị nộp hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp mã

9.     Khi hồ sơ đủ điều kiện cấp mã, phần mềm sẽ tự động kết nối đến Hệ thống cấp mã của Bộ Tài chính (do Cục Tin học và Thống kê Tài chính quản lý) để yêu cầu cấp và nhận lại mã

10.  Lập các báo cáo, báo cáo thống kê phục vụ yêu cầu quản lý

Thông qua một giao diện thân thiện hệ thống cho phép đăng ký mã số trực tuyến trên mạng Internet, hỗ trợ các đơn vị, tổ chức công dân tự đăng ký và theo dõi quá trình cấp mã số, nhận mã số phát sinh. Khi đầy đủ hồ sơ đơn vị chỉ cần đi đến cơ quan tài chính một lần để nộp hồ sơ gốc và nhận kết quả là giấy chứng nhận hoặc gửi nhận qua đường công văn.

Hệ thống phần mềm cấp mã số trực tuyến đã được Cục Tin học và thống kê tài chính và đơn vị cung cấp cài đặt, tập huấn sử dụng cho các cán bộ Sở Tài chính Hà Giang. Phần mềm đã được Bộ Tài chính kiểm thử, cho phép sử dụng chính thức trên hạ tầng kỹ thuật mạng máy tính ngành tài chính và giao diện với người sử dụng trên mạng Internet tại địa chỉ http://msns.mof.gov.vn hoặc truy cập qua banner trên trang thông tin điện tử Sở Tài chính http://stc.hagiang.gov.vn.

Sở Tài chính Hà Giang đã và đang thực hiện tốt việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý tài chính, góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Mặc dù, Sở Tài chính Hà Giang cho rằng đã hoàn thành việc nâng cấp lên mức độ 3, nhưng thực tế vì đặc thù của việc cấp mã số này không thu lệ phí nên đối chiếu với định nghĩa khi đó hoàn toàn có thể coi cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Vì căn cứ theo Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định rõ: “ Mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho người sử dụng”.

(Lê Tuấn)