Hà Nội triển khai 132 DVC trực tuyến mức độ 3,4

(eFinance Online) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản 4743/UBND-KGVX thống nhất danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố triển khai năm 2016. 
 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, trong năm 2016, Thành phố Hà Nội triển khai 37 nhóm dịch vụ với tổng số 132 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm: 102 thủ tục cấp cơ sở, 11 thủ tục cấp huyện, 19 thủ tục cấp xã. Đồng thời tiếp tục duy trì 7 thủ tục cấp cho doanh nghiệp, 3 thủ tục cấp cho người dân theo danh mục của Văn phòng Chính phủ.

UBND TP giao các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai, nghiên cứu áp dụng các chính sách khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa, các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và lợi ích khi sử dụng. Bố trí cán bộ (hoặc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên), thiết bị để hỗ trợ người dân nhập trực tiếp hồ sơ trực tuyến khi công dân đến nộp thủ tục tại bộ phận Một cửa. 

(T.H)