Hỗ trợ kinh phí trong hoạt động quảng bá môi trường đầu tư của VN

Nhằm hỗ trợ kinh phí trong hoạt động quảng bá để tăng cường thu hút đầu tư vào Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 31/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính áp dụng đối với các đề án xúc tiến đầu tư quốc gia được phê duyệt và thực hiện theo quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia...

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ ngày 5/5/2013, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền về môi trường đầu tư như: Quảng bá về chính sách, chủ trương của Việt Nam về đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước; Đặt hàng cơ quan truyền thông trong và ngoài nước làm phóng sự, viết bài theo hợp đồng trọn gói; Chi phí nâng cấp, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử giới thiệu về môi trường đầu tư của Việt Nam, kết nối trang thông tin điện tử này với các trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương trong cả nước và với trang thông tin điện tử uy tín trên thế giới; Tổ chức chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo chủ đề, lĩnh vực để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đối với một số lĩnh vực phù hợp,...

Các hoạt động khác như: đánh giá thực trạng đầu tư ở các lĩnh vực, vùng, ngành kinh tế; hỗ trợ đào tạo cán bộ xúc tiến đầu tư… cũng được hỗ trợ toàn bộ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng có quy định cụ thể về lập dự toán và các thủ tục tạm ứng, quyết toán kinh phí.

(NTH)