Hoàn thiện quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"

(eFinance Online) -  Bộ Tài chính vừa hoàn thiện xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam" để gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam' cho bàVictoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương tháng 6/2016. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam' cho bàVictoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương tháng 6/2016.

Dự thảo nêu rõ, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” là hình thức tặng thưởng của Bộ Tài chính để ghi nhận thành tích, sự cống hiến của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tài chính Việt Nam.

Kỷ niệm chương được xét tặng, hoặc truy tặng một lần cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không xét tặng cho những cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”.

Các đối tượng được xét tặng kỷ niệm chương được quy định là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tài chính hoặc đang làm công tác liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán; Cán bộ ngành Tài chính hy sinh trong khi làm nhiệm vụ được công nhận liệt sỹ; Cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tài chính Việt Nam; Cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tài chính Việt Nam.

Các trường hợp đặc biệt khác theo đề nghị của các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, sở tài chính các tỉnh, thành phố và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tài chính.

Dự thảo nêu rõ, sẽ không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đã bị kỷ luật buộc thôi việc, đã bị án tù; đồng thời chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật; người đang trong thời gian chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; người đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

Dự thảo Thông tư chia thành 3 nhóm tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm gồm: gồm: Các cá nhân công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tài chính, hoặc làm công tác liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. 
Đối với các cá nhân công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tài chính, hoặc làm công tác liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, cá nhân là Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính không tính thâm niên công tác khi xét tặng Kỷ niệm chương thì cá nhân phải có tổng thời gian công tác trong ngành Tài chính từ 20 năm (không quy đổi) trở lên đối với nam, từ 15 năm (không quy đổi) trở lên đối với nữ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cá nhân công tác ở các ngành khác chuyển về công tác trong ngành Tài chính nếu chưa đủ thời gian để xét tặng như trên thì sẽ được xét tặng Kỷ niệm chương trước khi nghỉ hưu nếu có đủ 30 năm công tác liên tục trở lên đối với nam, 25 năm công tác liên tục trở lên đối với nữ, trong đó phải có hơn 5 năm (60 tháng trở lên) công tác trong ngành Tài chính.

Đối với các cá nhân ngoài ngành Tài chính có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tài chính Việt Nam, để được xét tặng Kỷ niệm chương phải có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tài chính Việt Nam. Các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có thời gian giữ chức vụ và phụ trách công tác tài chính, ngân sách từ 5 năm trở lên. Các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có thời gian giữ chức vụ từ 2 năm trở lên.

Đối với các cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tài chính Việt Nam, phải có công lao, thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tài chính Việt Nam.

Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, khi kết thúc nhiệm kỳ công tác có nhiều công lao giúp đỡ ngành Tài chính Việt Nam trên các mặt như mở rộng quan hệ hợp tác tài chính với các nước và các tổ chức tài chính quốc tế; vận động các tổ chức quốc tế, các nhà tài chính đóng góp, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, hoặc có những đóng góp về tư vấn, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật… giúp cho ngành Tài chính Việt Nam trong quá trình hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế cũng được xem xét tặng Kỷ niệm chương.

(T.H)