Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

(eFinance Online) -  Chỉ thị số 07-CT/BCSĐ được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức, đơn vị trong Ngành Tài chính thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 
Đại hội XII của Đảng.Đại hội XII của Đảng.

Đặc biệt, cán bộ chủ chốt các cấp trong ngành Tài chính phải xác định việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016.

 Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tổ chức kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến; kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận thông qua chương trình hành động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, với thu hoạch, kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết.

Các lớp nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết sẽ phải hoàn thành trong tháng 4/2016, đảm bảo 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Được biết, trong ngày mai (22/4) tại trụ sở Bộ Tài chính sẽ diễn ra Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng. 

(PV)