Hỏi về việc góp vốn bằng hàng hóa

Hỏi: Tôi có ý định góp vốn với 2 người bạn (đang có cửa hàng kinh doanh) để mở công ty TNHH. Tôi hùn vốn bằng tiền, còn 2 người bạn hùn bằng hàng hóa (có các chứng từ hóa đơn mua hàng có mã số thuế, tên tuổi cửa hàng cũ). Tôi xin hỏi họ góp vốn bằng hàng hóa như vậy thì hàng hóa đó có hợp pháp hay không?

Hỏi về việc góp vốn bằng hàng hóa

Sau này, khi giải thể công ty thì họ có quyền lấy lại hàng trong phần hàng còn lại hay không? Hàng hóa tồn kho có phải xuất hóa đơn trước khi giải thể không?

Trả lời:

1- Khoản 4, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “ Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.”

Theo quy định trên, các thành viên được phép hùn vốn bằng hàng hoá (hợp pháp) để lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý làm đúng quy định về thủ tục giao nhận, giám định chất lượng hàng hoá, nhập kho, theo dõi tài sản,...

2- Khi giải thể doanh nghiệp, các bên được chia trị giá tài sản của doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ vốn góp vào doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành việc thanh toán nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp đối với các khách hàng và nhân viên của doanh nghiệp. Hàng hoá, tài sản góp vào khi lập doanh nghiệp có thể đã được chuyển sang hình thái bằng tiền hoặc ở các dạng tài sản vật chất khác.

(Theo Website Bộ Tài chính)