Hỏi về việc tiêu hủy tài liệu kế toán

Hỏi: Đối với việc tiêu hủy tài liệu kế toán hiện nay - những tài liệu đủ thời hạn tiêu hủy kể từ năm 2007 trở về trước, các đơn vị kế toán phải thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định 128/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán hay theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị?

Hỏi về việc tiêu hủy tài liệu kế toán
Trả lời:

Luật Kế toán là luật chuyên ngành về kế toán nên việc tiêu huỷ tài liệu kế toán phải tuân theo các quy định của Luật Kế toán và Nghị định 128/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán.

(Theo Website Bộ Tài chính)