Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 84 ngày 15/6/2010) - Cơ sở dữ liệu thu - chi ngân sách nhà nước do Cục Tin học và Thống kê Tài chính xây dựng từ năm 2000, với mục đích lưu trữ các số liệu dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cơ sở dữ liệu thu – chi ngân sách nhà nước mang tính chiến lược lâu dài, phục vụ việc cung cấp thông tin một cách đầy đủ và toàn diện cho công tác quản lý, điều hành, nghiên cứu hoạch định chính sách của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tới lĩnh vực tài chính.

Đến nay, CSDL này đã thực hiện được lưu trữ số liệu NSNN, cụ thể như sau:  Số liệu tổng quyết toán NSNN từ năm 1981 - 2004 chi tiết theo mục lục NSNN; Số liệu quyết toán NSNN của các bộ, ngành trung ương chi tiết theo mục lục NSNN từ 1997 đến nay; Số liệu quyết toán NSNN của các tỉnh, thành phố chi tiết theo mục lục NSNN từ năm 1991đến nay; Số liệu tổng quyết toán theo chỉ tiêu tổng hợp từ năm 1945 đến nay.

Có nhiều hình thức để khai thác thông tin trong CSDL này, mỗi hình thức đều có những yêu cầu về kiến thức tin học, mục đích sử dụng cũng như ưu điểm riêng: Khai thác qua ứng dụng, không cần hiểu về CSDL cũng có thể khai thác các báo cáo đã được xây dựng từ trước. Khai thác qua công cụ Orace Discoverer, đòi hỏi người dùng phải có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hiểu biết sơ qua về câu lệnh truy vấn dữ liệu, từ đó kết hợp các chiều khai thác đưa ra các báo cáo tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng của cán bộ. Khai thác qua công cụ BI (Business Intelligent), đòi hỏi yêu cầu cao về kiến thức phân tích dữ liệu, kiến thức về cơ sở dữ liệu, có thể dựa vào công cụ này để đưa ra các báo cáo phân tích dự báo theo một mô hình dự báo đã được cài đặt.

 Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược cách khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu thu – chi ngân sách nhà nước qua ứng dụng đã được xây dựng sẵn.

Cách vào chương trình

Với các máy thuộc hệ thống mạng nội bộ Bộ Tài chính, người sử dụng vào Trang điện tử của Bộ Tài chính tại địa chỉ: http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2251.

Trên Menu trái, trong chương mục “CSDL Quốc gia TCNS”, chọn “CSDL chủ đề Thu chi Ngân sách” sẽ xuất hiện giao diện sau: 

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 1

Giao diện đầu tiên liệt kê tất cả các danh mục để người sử dụng có thể truy nhập một cách thuận tiện. Các danh mục bao gồm: danh mục hệ thống, danh sách báo cáo Quyết toán, danh sách báo cáo Dự toán, danh sách báo cáo Chấp hành,..., các tiện ích.

Để có thể bắt đầu sử dụng các chức năng, người sử dụng cần thực hiện đăng nhập hệ thống.

Đăng ký truy nhập

Trước khi khai thác kho dữ liệu chủ đề thu chi ngân sách, người sử dụng cần được cấp Tên và mật khẩu để được phép truy nhập.

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 2

Thay đổi mật khẩu

Người sử dụng định kỳ thay đổi mật khẩu bằng chức năng đổi mật khẩu có trong chương trình để tránh bị lộ mật khẩu. Để thay đổi mật khẩu, người khai thác chọn liên kết Hệ thống/Đổi mật khẩu.

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 3

Giao diện tiếp theo sẽ cho phép người sử dụng nhập thông tin mới.

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 4

Lưu ý: Người sử dụng cần nhập đầy đủ thông tin vào các mục trên đảm bảo chính xác.

Bất kỳ lúc nào người sử dụng muốn xem danh bạ hệ thống đều có thể chọn liên kết của danh bạ tương ứng để xem bằng cách kích chuột vào Menu “danh mục” sau đó chọn các chức năng trong phần danh mục.

Danh mục hệ thống, bao gồm: Danh mục ĐBHC, Danh mục Chương, Danh mục Loại khoản, Danh mục Mục Thu, Danh mục Mục Chi...

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 5

Muốn xem “Danh mục địa bàn hành chính”, khi nhấn chuột vào đó, một màn hình sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 6

Ví dụ để tìm mã ĐBHC của tỉnh Sóc Trăng, trong phần Tìm kiếm thông tin, tại ô tên gõ chữ “Sóc Trăng”, sau đó nhấn nút tìm kiếm.

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 7

Người dùng sẽ thu được kết quả như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 8

Tương tự như vậy, khi muốn xem “Danh mục Chương” một màn hình sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 9

Ví dụ để tìm mã Chương “Bộ Tài Chính”, trong phần “Tìm kiếm thông tin”, tại ô tên gõ “Tài Chính”, sau đó nhấn nút Tìm kiếm.

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 10

Kết quả như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 11

Muốn xem “Danh mục Mục Thu” một màn hình sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 12

Ví dụ để tìm mã Mục thu “Thuế tiêu thụ đặc biệt”,Trong phần Tìm kiếm thông tin, tại ô tên gõ chữ “Thuế tiêu thụ đặc biệt”, sau đó nhấn nút Tìm kiếm.

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 13

Kết quả sẽ thu được là:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 14

Tương tự như vậy, người dùng có thể tìm kiếm mã Danh mục Loại khoản, Danh mục Mục Chi nhằm phục vụ việc khai thác báo cáo một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Các báo cáo trong chương trình được chia thành 3 loại: Dự toán, Chấp hànhQuyết toán. Trong mỗi loại báo cáo này lại được chia thành các kiểu báo cáo khác nhau để thỏa mãn nhu cầu khai thác của người sử dụng. Muốn vào để khai thác được các báo cáo này, người sử dụng phải kích chuột chọn vào loại báo cáo mà mình muốn xem.

Để khai thác báo cáo Quyết toán, người sử dụng kích chuột vào phần báo cáo Quyết toán, màn hình đầu tiên sẽ có dạng như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 15

Các báo cáo được xếp nhóm theo các kiểu báo cáo tương ứng đã được nhập từ trước đó bằng chương trình.

Chọn thời kỳ ngân sách

Khi chọn thời kỳ người sử dụng cần nhập 2 tham số Từ năm... đến năm...

 

Sau khi đã chọn Thời kỳ, trang web sẽ đưa ra các báo cáo với số liệu của thời kỳ đó.

Xem số liệu của các báo cáo

Khi muốn xem loại báo cáo nào, người sử dụng có thể chọn trong danh sách các báo cáo ở trang đầu tiên hoặc chọn loại báo cáo tương ứng trong Menu trên Báo cáo của trang Web, ví dụ xem báo cáo sẽ thấy giao diện sau: 

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 16

Người sử dụng có thể chọn loại báo cáo cần xem.

Xem báo cáo chi tiết theo mục lục NSNN: (chọn trong danh sách các báo cáo quyết toán).

Ví dụ 1: Báo cáo Quyết toán chi theo ngành KTQD (Báo cáo số 01QM002)

Bước 1: Khai báo thời kỳ hoặc năm định xem báo cáo: chọn năm 2002

Bước 2: Chọn báo cáo quyết toán thu cần xem  01QM002

Bước 3: Nhập các tham số tại màn hình như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 17

Người sử dụng có thể chọn:

Loại số liệu: cấp Nhà nước, Trung ương hoặc Địa phương,

Đơn vị tính: Số liệu được làm tròn theo đơn vị tính được chọn.

Dạng báo cáo: Kết quả có thể được hiển thị trên trang Web hoặc trên trang tính điện tử Excel.

Bước 4: Kích chuột vào phần xem báo cáo, màn hình sẽ hiển thị: 

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 18

Nếu muốn xem chi tiết các khoản, mục, tiểu mục tại các khoản  ví dụ, loại 04, người sử dụng có thể nháy chuột vào ô dấu + thì báo cáo sẽ hiển thị chi tiết hơn tuỳ thuộc vào mức độ muốn xem của người sử dụng.

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 19

Ví dụ 2: Báo cáo Quyết toán thu theo ngành KTQD (Báo cáo số 01 QM001)

Tương tự như báo cáo Quyết toán chi, người sử dụng có thể xem báo cáo thu theo ngành KTQD. Có thể xem số quyết toán thu của từng ngành, mục, tiểu mục trên từng địa bàn  theo danh mục địa bàn hành chính.

Bước 1: Khai báo thời kỳ hoặc năm định xem báo cáo: chọn năm 2002

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem  01QM001

Bước 3: Nhập các tham số tại màn hình như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 20

Người sử dụng có thể chọn:

Loại số liệu: cấp Nhà nước, Trung ương hoặc Địa phương,

Đơn vị tính: Số liệu được làm tròn theo đơn vị tính được chọn.

Dạng báo cáo: Kết quả có thể được hiển thị trên trang Web hoặc trên trang tính điện tử Excel.

Bước 4: Kích chuột vào phần xem báo cáo, màn hình sẽ hiển thị

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 21

Tra cứu nhanh

Người sử dụng có thể chọn trên Menu “Tiện ích” của trang web để thực hiện tra cứu thông tin. Các thông tin tra cứu được chia ra làm 3 loại: “Dự toán - Chấp hành - Quyết toán”. Với mỗi loại tùy chọn số liệu thu hoặc số liệu chi.

Chức năng tra cứu nhanh số liệu dùng để nhập công thức tính, loại số liệu và đơn vị tính… Chức năng này giúp làm giảm bớt thời gian phải tra cứu nhiều lần các cột số liệu này với điều kiện và công thức giống nhau.

Trước hết, người dùng cần xác định công thức của mình sẽ có bao nhiêu hàng, sau đó chọn mục: “Số hàng công thức tính”. Chương trình sẽ cập nhật số hàng công thức cho phép người dùng thao tác. Tiếp theo là nhập dữ liệu cho từng hàng công thức này. Nhấn nút lệnh “Thực hiện” để xem kết quả tra cứu.

Ví dụ: “Tra cứu nhanh” số liệu quyết toán thu Thuế tiêu thụ đặc biệt của địa bàn Hà Nội.

Ta nhập dữ liệu cho hàng công thức như sau:

Hướng dẫn Khai thác cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách ảnh 22

Kích chuột vào nút “Thực hiện” để xem kết quả tra cứu.

Hàng năm, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ tổ chức các khoá đào tạo khai thác CSDL qua công cụ Discoverer và khai thác qua ứng dụng có sẵn cho cán bộ Tài chính. Các đơn vị, cán bộ ngành Tài chính có nhu cầu khai thác liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Trung tâm Dữ liệu & Xử lý thông tin - Cục Tin học và Thống kê tài chính

Số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn kiếm - Hà nội

Số điện thoại : 04 22202828 – EXT 2118

Email : csdl@mof.gov.vn

(Kim Quy)