Kế toán máy có thể thay thế phương pháp thủ công hay không?

Kế toán máy đã hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác kế toán của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, liệu kế toán máy có thể thay thế cho cách tính toán thủ công hay không vẫn đang là thắc mắc của một số doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán. Ảnh minh họa.Phần mềm kế toán. Ảnh minh họa.

Hỏi: Hiện nay tùy theo từng điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp có thể tổ chức bộ máy kế toán theo phương pháp thủ công hay sử dụng phần mềm kế toán hoặc kết hợp cả hai. Phần mềm kế toán đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc lập ra các báo cáo tài chính, tính khấu hao hay phân bổ chi phí hàng tháng mà không phải mất nhiều thời gian. Hàng tháng chúng tôi xuất in bảng CĐPS, bảng CĐKT, sổ chi tiết, sổ tổng hợp, sổ nhật ký chung lưu tại đơn vị. Vậy chúng tôi có cần phải viết sổ cái bằng phương pháp thủ công nữa không?

Trả lời:

Luật kế toán đã cho phép sử dụng hình thức kế toán máy vi tính. Do vậy khi doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán bằng máy vi tính thì không phải thực hiện việc ghi sổ kế toán bằng phương pháp thủ công (nếu phần mềm kế toán đã đáp ứng được đầy đủ yêu cầu ghi sổ kế toán) .

(Theo Website Bộ Tài chính)