Kịp thời cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin được dư luận xã hội quan tâm

(eFinance Online) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016) do Bộ Tài chính tổ chức chiều 16/6, tại Hà Nội.
Quang cảnh buổi gặp mặt.Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin lý luận của ngành, của đơn vị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Bộ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục có những biện pháp để khắc phục những khó khăn tồn tại và đề ra được phương hướng phát triển; có những sản phẩm báo chí xuất bản hấp dẫn bạn đọc, quảng bá, thông tin và định hướng cơ chế chính sách ngành Tài chính tới đông đảo quần chúng nhân dân, làm tốt công tác tư tưởng, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của ngành Tài chính.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ trong công tác tuyên truyền để nâng cao tính chủ động về thông tin; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin hai chiều giữa các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan báo chí, kịp thời cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin được dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin về cơ chế chính sách tài chính, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của ngành để tuyên truyền rộng rãi đến toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc thực hiện xây dựng kế hoạch truyền thông, đẩy mạnh phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cung cấp thông tin, hợp tác với các cơ quan báo chí ngành Tài chính. Cần hướng tập trung tuyên truyền với các hình thức phù hợp vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định cụ thể tại Quyết định số 210/QĐ-BTC ngày 28/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính năm 2016.

Phản ảnh kịp thời các giải pháp Tài chính linh hoạt, tuyên truyền các hoạt động và những thành tựu, những đóng góp của ngành Tài chính vào sự nghiệp chung, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước; đồng thời tổ chức thật tốt việc tuyên truyền điển hình, gương “người tốt việc tốt” để cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức thêm tự hào về truyền thống lịch sử của ngành; hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và quyết tâm thi đua lập thành tích hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2016)...

Đáp lời Thứ trưởng, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Phó Chủ tịch LCH Nhà báo ngành Tài chính thay mặt các cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền, xuất bản và phóng viên các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai và bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

(PV)