Lâm Đồng: Thu NSNN 5 tháng đầu năm 2016 đạt 1.956 tỷ đồng

(eFinance Online) - Sở Tài chính Lâm Đồng vừa cho biết, thu NSNN 5 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn ước thực hiện 1.956 tỷ đồng, bằng 111,8% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5 tháng đầu năm là 4.421,7 tỷ đồng, bằng 96,58% so với cùng kỳ năm 2015.

Về công tác quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Tài chính Lâm Đồng đã thẩm tra, đề xuất cấp có thẩm quyền phê quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với 08 công trình, dự án với tổng giá trị 61.703 triệu đồng, giảm 2.605 triệu đồng so với giá trị đề nghị quyết toán của các chủ đầu tư; thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2015 đối với 08 chủ đầu tư.

Đơn vị đã có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh tạm dừng việc thanh toán vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2016 đối với một số các chủ đầu tư chưa nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ NS năm 2015; thông báo danh mục công trình dự án, kế hoạch vốn và cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016; hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2015.

(PV)