Liên quan đến mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Mã số đơn vị sử dụng NSNN được ban hành theo quyết định số 172/2000/QĐ- BTC ngày 1/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm hệ thống hoá các đơn vị sử dụng NSNN trên phạm vi toàn quốc.
Liên quan đến mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Đến nay, hệ thống mã số đã ổn định và từng bước phát huy tác dụng trong quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước là một dãy số được qui định theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước được sử dụng để nhận diện đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Mỗi đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước chỉ được cấp một mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước duy nhất trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động. Mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đã được cấp sẽ không được sử dụng lại để cấp cho đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khác. Hiện nay, do có sự thay đổi về địa bàn hành chính nhập, tách tỉnh nên việc cấp mã số cho các đơn vị trên địa bàn toàn quốc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi xin trích dẫn một số câu hỏi đặc trưng mà bạn đọc thường hay hỏi về thủ tục cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách phục vụ cho công việc của mình.

Hỏi: Đơn vị chúng tôi đã được cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, nhưng khi rút kinh phí NSNN tại Kho bạc Nhà nước thì được trả lời là “không có mã số trên máy tính nên không thực hiện được”, vậy trong trường hợp này chúng tôi phải làm gì ?

Trả lời: Theo Điều 10 của Quyết định 172/2000/QĐ-BTC ngày 01/11/2000 có quy định: "Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách".

Theo công văn số 654 KB/THTK ngày 7/5/2004 trường hợp mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và mã số đối tượng nộp thuế chưa có trong cơ sở dữ liệu của Kho bạc Nhà nước thì kế toán vẫn phải nhập mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước vào trong chương trình, đồng thời yêu cầu cơ quan Tài chính truyền dữ liệu thông tin mã số đơn vị sử dụng ngân sách về CSDL của Bộ Tài chính (đối với các đơn vị sử dụng ngân sách do cơ quan Tài chính địa phương cấp mã số), sau đó thông báo về Kho bạc Nhà nước (Trung tâm tin học và thống kê) để phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính giải quyết.

Hỏi: Hiện nay trên địa bàn của chúng tôi có một số đơn vị chuyển sang tỉnh mới, vậy các đơn vị đó có phải cấp lại mã số mới không?

Trả lời: Theo Điều 11 của Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC thì “mỗi đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước chỉ được sử dụng một mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước duy nhất của mình cho mọi hoạt động giao dịch về ngân sách Nhà nước”. Do vậy trường hợp bạn hỏi thì các đơn vị đó không được cấp lại mã số đơn vị sử dụng ngân sách nữa mà vẫn giữ nguyên mã cũ. Tuy nhiên, đơn vị đó phải thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi mới chuyển đến để biết và tiện cho việc quản lý.

Hỏi: Tỉnh của chúng tôi có thêm một số Quận mới do vậy mã danh mục địa bàn hành chính có sự thay đổi lại. Theo Quyết định 172/2000/QĐ-BTC thì mã số đơn vị sử dụng ngân sách gắn theo mã danh mục địa bàn hành chính. Xin hỏi mã các danh mục địa bàn hành chính đó thay đổi thì mã số đơn vị sử dụng ngân sách có thay đổi không? Cách cập nhật danh mục địa bàn hành chính mới trong chương trình mã số thế nào?

Trả lời: Theo cấu trúc cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách có chứa mã địa bàn hành chính thì chỉ được cấp một mã duy nhất không thay đổi. Nếu các đơn vị được cấp mã số rồi thì không được cấp lại nữa. Còn những đơn vị nào chưa được cấp thì mới cấp mới. Cách cập nhật danh mục địa bàn hành chính mới bạn vào như sau: Vào chương trình Quản lý đơn vị sử dụng ngân sách của Bộ Tài chính chọn Danh mục/ Danh mục địa bàn hành chính/Truy vấn (chọn mã tỉnh)/Thêm bản ghi.

Hỏi: Trung tâm chúng tôi là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng có con dấu và tài khoản riêng nhưng chưa được cấp mã số. Hiện nay Trung tâm đang có ba đề tài nghiên cứu, các đề tài này có kinh phí riêng. Vậy cho hỏi chúng tôi phải xin cấp mã số cho Trung tâm hay cho các đề tài nói trên? Thủ tục để xin cấp mã số như thế nào?

Trả lời: Trung tâm của bạn phải xin cấp mã số sau đó dùng mã số đó để rút kinh phí cho các đề tài nói trên. Theo Điều 13 - 13.1 của Quyết định 172 quy định thủ tục để được cấp mã số như sau: "Các đơn vị thuộc cấp ngân sách Trung ương kê khai đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC, sau đó nộp lại cho Bộ, cơ quan Trung ương quản lý đơn vị đó. Các Bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê theo mẫu số 02-MSNS-BTC sau đó gửi toàn bộ về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính) để được cấp mã số (đối với các Bộ, cơ quan Trung ương không cần có phần xác nhận của cơ quan tài chính trong mẫu số 02-MSNS-BTC).

Hỏi: Tháng 10 năm 2003 Công ty chúng tôi được Bộ Tài chính cấp cho một mã số đơn vị sử dụng ngân sách. Do không cẩn thận trong việc lưu giữ, chúng tôi đã làm thất lạc bản gốc mã số đơn vị sử dụng ngân sách. Để nhận được kinh phí chúng tôi phải có giấy chứng nhận mã số trình kho bạc. Hiện nay Công ty chúng tôi chuyển thành công ty cổ phần, nhưng tài khoản HMKP tại kho bạc vẫn như cũ. Vậy đơn vị chúng tôi xin được cấp lại mã số cũ để tiện cho việc giao dịch có được không?

Trả lời: Mã số đơn vị sử dụng ngân sách chỉ được cấp một lần duy nhất trong suốt quá trình hoạt động cho đến khi giải thể. Trường hợp đơn vị của bạn bị thất lạc bản gốc mã số sẽ không được cấp lại mã số mới nữa mà chỉ được cấp lại giấy chứng nhận mã số nhưng vẫn giữ nguyên mã số cũ. Trong trường hợp đơn vị bạn đổi tên đơn vị, bạn phải làm công văn trình bày về trường hợp của đơn vị và có xác nhận của Bộ chủ quản.