Lỗi không vào được các trang Web bên ngoài

Tại sao máy của tôi vẫn vào được Domain (các ổ mạng), vẫn vào được trang Web nội bộ nhưng không vào được các trang Web bên ngoài?

Lỗi không vào được các trang Web bên ngoài

Trả lời:

- Nếu chỉ không vào được một số trang thôi thì do lỗi của trang Web đó.

- Nếu không vào được bất kì trang nào khác thì bạn phải thao tác như sau:

Mở Internet Explore, chọn Tools/ Internet Options/ Connections/ LAN Settings. Chọn vào ô Use a proxy server for your LAN. Trong ô Address, gõ proxy, ô Port gõ 8080 . Bấm vào Advanced, trong ô Do not use proxy server *.btc; 10.*. Sau đó bấm OK 2 lần.