Mục lục ngân sách – những tiêu chí cần biết

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị dự toán Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các cơ quan Tài chính, cơ quan Kho bạc Nhà nước, cơ quan thu các cấp thống nhất hạch toán, kế toán và quyết toán số thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) theo đúng Mục lục ngân sách, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn và đưa ra một số quy định chung như sau:

Các đơn vị dự toán Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp... cần nắm rõ những tiêu chí cần thiết của mục lục NS. Ảnh minh họaCác đơn vị dự toán Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp... cần nắm rõ những tiêu chí cần thiết của mục lục NS. Ảnh minh họa

1- Chương: Thể hiện tên đứng đầu thuộc các cấp quản lý (còn gọi là đơn vị cấp I), số thu, chi phát sinh của các đơn vị cấp I đều được hạch toán kế toán vào Mã số Chương của đơn vị cấp I.

2- Loại – Khoản: Là hình thức phân loại NSNN theo ngành kinh tế quốc dân.

3- Nhóm – Tiểu nhóm: Là hình thức phân loại theo nội dung kinh tế ở cấp cao phục vụ cho công tác quản lý, dự báo và phân tích kinh tế tài chính ở tầm vĩ mô.

4- Mục và Tiểu mục: Là hình thức phân loại theo nội dung kinh tế ở cấp độ thấp hơn để phục vụ cho công tác lập và phân bổ dự toán ngân sách; kế toán và quyết toán NSNN.

Các doanh nghiệp khi đến Kho bạc Nhà nước, đến cơ quan Hải quan nộp thuế thường bị “vướng” tiêu chí Mã số Chương, đây là Mã số bắt buộc doanh nghiệp phải biết và điền đúng vào các tiêu chí trên mẫu “Giấy nộp tiền” vào Kho bạc Nhà nước, cũng như nộp tiền thuế xuất nhập khẩu, phạt tại các chi cục Hải quan.

Khi nói đến Mã số Chương, đối với các nhân viên kế toán của các doanh nghiệp thì không có gì xa lạ, nhưng đối với các nhân viên làm trực tiếp công tác xuất, nhập khẩu là người thường trực tiếp đi nộp thuế lại thường không biết Mã số Chương nộp thuế của Công ty mình. Khi được yêu cầu điền vào mẫu giấy nộp tiền thì họ thường để trống tiêu chí này; đồng thời cũng còn một số công chức Hải quan chưa hiểu hết nội dung của Mã số Chương, nên khi doanh nghiệp cung cấp số nào thì ghi số đó và tiếp tục hạch toán sai Mục lục ngân sách khi định khoản. Vì thế, công việc xác nhận lại và điều chỉnh là việc phải làm muôn thuở của nhân viên kế toán.

MỘT SỐ MÃ SỐ CHƯƠNG THƯỜNG GẶP:

Mã số

Các đơn vị thuộc Trung ương quản lý

Các đơn vị

thuộc cấp Tỉnh quản lý

010

Bộ Quốc phòng.

Ví dụ: Xí nghiệp Liên hợp Z751.

 

012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ví dụ: Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội.

 

015

Bộ Thủy sản

Sở Thủy sản

016

Bộ Công nghiệp

Sở Công nghiệp

019

Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng

020

Bộ Thương mại

Sở Thương mại

023

Bộ Y tế

Sở Y tế

048

Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam.

 

120

Tổng công ty Đá quí và vàng Việt Nam

 

122

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

125

Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

 

126

Tổng công ty Cao su Việt Nam

 

127

Tổng công ty Thép Việt Nam

 

128

Tổng công ty Giấy Việt Nam

 

129

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Ví dụ:

- Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công.

- Công ty Cổ phần Len Việt Nam.

- Tổng công ty Phong Phú

 

130

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

 

131

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

 

132

Tổng công ty Lương thực miền Nam

 

133

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

 

136

Tổng công ty Xăng dầu

 

138

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

 

151

Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 

151A

“Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài”: Chương này hạch toán số thu, chi NSNN của các dự án đầu tư hoặc của các Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty… có 100% vốn nước ngoài hoạt động theo luật đầu tư (không phân biệt đơn vị thuộc Trung  ương hay đơn vị thuộc địa phưong quản lý).

152

Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài.

 

152A

Quy định để hạch toán thu, chi NSNN của các đơn vị liên doanh có một phần vốn đầu tư nước ngoài thuộc Trung ương quản lý.

152B

Quy định để hạch toán thu, chi NSNN của các đơn vị liên doanh có một phần vốn đầu tư nước ngoài thuộc các cấp chính quyền địa phương quản lý.

153

Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài.

Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài.

154

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh: Chương này phản ảnh số thu, chi NSNN của các đơn vị kinh tế được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh với các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác, có vốn tham gia của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn hơn so với thành phần kinh tế khác.

VD: Công ty Cổ phần May Minh Hoàng; Công ty TNHH Thương mại Việt Vương; Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc AA.

154A

Chương này quy định để hạch toán số thu, chi NSNN của các đơn vị kinh tế liên doanh có một phần vốn nước ngoài, trong đó cổ phần của các đơn vị quốc doanh Trung ương chiếm tỷ trọng lớn hơn.

154B

Chương này quy định để hạch toán số thu, chi NSNN của các đơn vị kinh tế liên doanh có một phần vốn nước ngoài, trong đó cổ phần của các đơn vị quốc doanh Tỉnh chiếm tỷ trọng  lớn hơn.

155

Kinh tế tư nhân.

Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân Con Ong; Công ty CN-TM-XNK Tân Phú Cường.

156

Kinh tế tập thể.

157

Kinh tế cá thể.

158

Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước.

Ví dụ: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4; Công ty Cổ phần May Hòa Bình.

Một số tiêu chí qui định phải điền vào “Giấy nộp tiền” khi nộp thuế Nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng hoặc nộp Phạt chậm nộp thuế:

 

Chương

Loại

Khoản

Mục

Tiểu Mục

Thuế NK

Mã số của DN

07

01

020

01

VAT

Mã số của DN

07

01

014

02

Phạt CNT

Mã số của DN

10

10

051

03

(K.Hoa)