Năm 2013: Tổ chức Đảng cơ sở cần bám sát các chương trình hành động

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Nghiệp - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013, do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức chiều nay (23/1), tại Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2012, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ, của các cấp uỷ Đảng thuộc Đảng uỷ Bộ Tài chính đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; bám sát nhiệm vụ chính trị Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao; đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2012 của ngành Tài chính; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2012.

Trong năm qua, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đã tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời chủ trương đường lối chính sách của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay"; triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ.

Việc ban hành và thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐU ngày 15/8/2012 của Đảng bộ về "Tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính", với việc đề ra 5 giải pháp và nhiệm vụ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý cán bộ đảng viên trong Đảng bộ; cùng với việc ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hàng tháng và từng quý của Đảng ủy Bộ đánh dấu những đổi mới trong công tác lãnh đạo điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trong công tác xây dựng Đảng và quản lý cán bộ đảng viên...

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính cũng thẳng thắn thừa nhận: Tiến độ hoàn thành các đề án, dự án về nghiên cứu, xây dựng, ban hành cơ chế chính sách tài chính tuy có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về thời gian và chất lượng. Công tác thu ngân sách do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, tăng trưởng kinh tế chậm, nên có những chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Công tác quản lý cán bộ đảng viên ở một vài Đảng bộ, Chi bộ chưa tốt, chưa phát hiện kịp thời đảng viên có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn tình trạng chưa giải quyết dứt điểm, tồn đọng kéo dài.

Việc tổ chức sinh hoạt ở một số cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng đôi khi còn trùng lặp với công tác chuyên môn, chưa có nhiều đổi mới; tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề còn ít, tính lãnh đạo, giáo dục còn có mặt hạn chế. Một số Đảng bộ, Chi bộ chấp hành chế độ báo cáo chưa nghiêm, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu; còn Đảng bộ, Chi bộ không thực hiện đúng các quy định về thời hạn chuyển sinh hoạt đảng viên về nơi cư trú...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Nghiệp yêu cầu, năm 2013, các tổ chức Đảng cơ sở cần bám sát các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Chiến lược phát triển ngành Tài chính đến năm 2020 để chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tài chính cần tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề về chăm lo đời sống cho CBCC...

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho 1 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí.

(KD)