Nên cung cấp miễn phí phần mềm đọc văn bản điện tử có ký số

(eFinance Online) - Đó là kiến nghị của Bộ Tài chính đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ về việc nghiên cứu cung cấp miễn phí phần mềm đọc văn bản điện tử có ký số cho người dân, doanh nghiệp, để người dân và doanh nghiệp có thể xác thực chữ ký số trên văn bản điện tử của cơ quan nhà nước. Theo Bộ Tài chính phần mềm Acrobat Reader miễn phí hiện nay không được tích hợp sẵn các chứng thư số của Việt Nam, do đó khó sử dụng với những người không am hiểu về kỹ thuật chữ ký số.
Ứng dụng chữ ký số tại cơ quan Bộ Tài chính được coi là giải pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Ảnh: Quang Minh.Ứng dụng chữ ký số tại cơ quan Bộ Tài chính được coi là giải pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Ảnh: Quang Minh.

Việc ứng dụng chữ ký số tại cơ quan Bộ Tài chính được coi là giải pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; tăng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và hình thành Chính phủ điện tử. Chữ ký số đã trở thành một trong những dịch vụ CNTT quan trọng và phổ biến, góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử tại cơ quan Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã sử dụng chữ ký số vào việc ban hành các văn bản ủy quyền cung cấp, quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại cơ quan Bộ Tài chính (dự kiến ban hành trong năm 2020).

Các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp vụ của Bộ Tài chính đã sử dụng chữ ký số trong việc phê duyệt các văn bản điều hành, ký các văn bản trao đổi với các cơ quan hành chính khác, báo cáo các nhiệm vụ Chính phủ giao,… Các văn bản giấy đến Bộ Tài chính khi Văn thư thực hiện quét văn bản đưa vào chương trình eDocTC được gắn chữ ký số tổ chức của bộ; văn bản đi của Bộ Tài chính được văn thư thực hiện quét, gắn chữ ký số tổ chức của bộ và phát hành gửi qua Trục liên thông quốc gia đến các đơn vị đã tích hợp Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Qua thống kê cho thấy, số lượng chứng thư số của Ban Cơ yếu chính phủ cấp đến 31/12/2019 là 516 chứng thư số, trong đó có 339 chứng thư số đang hoạt động.

Cơ quan Bộ Tài chính đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp vào hệ thống quản lý văn bản điều hành của cơ quan Bộ Tài chính. Theo số liêu từ 1/1/2019 đến 31/12/2019, số lượng trung bình văn bản điện tử có chữ ký số/tổng số văn bản điện tử trong tháng là 20.235/20.235 văn bản đi và đến đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; số lượng trung bình văn bản điện tử có chữ ký số/tổng số văn bản điện tử trong tháng là 4.037/4.037 văn bản đến và đi qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Hiện tại, Bộ Tài chính sử dụng hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống cổng thông tin điện tử, đồng thời đã tích hợp phần mềm chữ ký số và phần mềm kiểm tra chữ ký số trong hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa tích hợp chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp vào hệ thống thư điện tử dùng chung của bộ.

Theo Bộ Tài chính mặc dù Ban Cơ yếu Chính phủ đã hỗ trợ cấp chứng thư số và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến chữ ký số kịp thời; nhưng trong quá trình sử dụng chữ ký số không tránh khỏi những khó khăn như: Một số cán bộ chưa quen với việc chỉ xử lý văn bản điện tử mà không sử dụng văn bản giấy, đồng thời chưa tin tưởng vào tính tin cậy của chữ ký số.

Bên cạnh đó, một số quy trình xử lý công việc có áp dụng chữ ký số chưa thuận tiện. Không có sẵn phần mềm kiểm tra tính hiệu lực của chữ ký số tách rời khỏi hệ thống ứng dụng, để giúp người sử dụng kiểm tra tính hiệu lực của chữ ký số trên văn bản điện tử khi không ở cơ quan (máy tính không kết nối vào hệ thống quản lý văn bản điện tử của cơ quan).

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất, cần cải tiến các quy trình công việc có áp dụng chữ ký số để tạo thuận lợi cho người sử dụng, không sao chép cứng nhắc các quy trình xử lý thủ công để chuyển thành quy trình xử lý điện tử khi áp dụng chữ ký số. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, chỉ nên yêu cầu áp dụng chữ ký số trong trường hợp cần thiết, không áp dụng tràn lan, sẽ gây lãng phí và không thuận tiện cho người sử dụng.

Kim Liên