Quảng Ninh thu ngân sách đạt gần 20.000 tỷ đồng

Theo tin từ Sở Tài chính Quảng Ninh, tính đến hết tháng 7/2014, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 7 tháng năm 2014 ước thực hiện đạt 19.876 tỷ đồng, bằng 62% dự toán pháp lệnh, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện đạt trên 10.956 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 11% cùng kỳ; thu thuế nội địa (phần cân đối ngân sách) ước thực hiện đạt gần 8.920 tỷ đồng, bằng 66% dự toán, tăng 11% cùng kỳ năm 2013.

Một số khoản thu có mức tăng trưởng đạt khá như: Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh ước thực hiện đạt trên 5.542 tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ; thu khu vực ngoài quốc doanh ước đạt trên 833,5 tỷ đồng, bằng 60% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ; thu phí và lệ phí đạt trên 741,6 tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 18% cùng kỳ; thu tiền cấp quyền sử dụng đất ước thực hiện 7 tháng đạt trên 430,2 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 42% cùng kỳ...

Trong 7 tháng đầu năm 2014, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đạt trên 6.716,5 tỷ đồng, bằng 57% dự toán, bằng 92% cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách tỉnh ước thực hiện trên 3.122 tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, bằng 89% so cùng kỳ năm 2013.

(PV)