Quý III, Sóc Trăng sẽ triển khai cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách mức độ 4

(eFinance Online) - Sở Tài chính Sóc Trăng cho biết, trong quý III/2016 sẽ triển khai cấp mã số các đơn vị có quan hệ ngân sách mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  Đồng thời tiếp tục đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống TABMIS...
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong quý II/2016, về vấn đề đảm bảo an toàn thông tin, Sở Tài chính Sóc Trăng luôn được quan tâm và đã triển khai Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 8/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, mục đích giảm thiểu những nguy cơ gây sự cố mất an toàn thông tin và đảm bảo an ninh thông tin trong quá trình hoạt động trên môi trường mạng; Quyết định số 118/QĐ-STC ngày 3/12/2015 của Giám đốc Sở Tài chính về Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Sóc Trăng.

Trong quý III/2016, Sở Tài chính tổ chức và tiếp tục triển khai các văn bản pháp quy như Luật An toàn thông tin mạng; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT; Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT cho toàn thể công chức cơ quan.

Triển khai cấp mã số các đơn vị có quan hệ ngân sách mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  Đồng thời tiếp tục đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc TABMIS; Rà soát thu hồi, đăng ký mới tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS cho công chức thuộc Sở Tài chính và Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố khi thôi việc, điều chuyển, bổ nhiệm công tác khác; việc nhập dự toán chi ngân sách, dự toán tạm cấp và lệnh chi tiền từ ngân sách cấp tỉnh xuống cấp huyện xử lý trên mạng hạ tầng truyền thông ngành tài chính.

Sở Tài chính Sóc Trăng sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính khắc phục những sự cố hạ tầng truyền thông, khắc phục lỗ hổng bảo mật máy tính, cài đặt các phần mềm có liên quan. Tiếp tục cập nhật, nâng cấp hệ điều hành cũ lên hệ điều hành mới tương thích; Thường xuyên cập nhật công nghệ nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại đơn vị.

(T.H)