Sở Tài chính Hà Nội xếp hạng ứng dụng CNTT tốt

Vừa qua, Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đã công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2013.

Ảnh nguồn internet.Ảnh nguồn internet.

Năm 2013 là năm đầu tiên việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT thực hiện ở cấp Ban chỉ đạo CNTT Thành phố và được điều hành bởi Hội đồng đánh giá xếp hạng do Trưởng Ban chỉ đạo thành lập. Kết quả đánh giá xếp hạng sẽ giúp các đơn vị thấy được điểm mạnh để phát huy, cũng như những điểm còn hạn chế để có giải pháp khắc phục, cải tiến. Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố năm 2013 được thực hiện chặt chẽ, khách quan dựa trên 4 nhóm nội dung chính: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ và phục vụ người dân và doanh nghiệp; nguồn nhân lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin cùng các nhóm tiêu chí cụ thể. Việc xếp hạng dựa trên cơ sở tổng số điểm của các tiêu chí và xác định theo thứ tự từ cao xuống thấp. 

Theo kết quả xếp hạng, khối Sở, ngành có 3 đơn vị Tốt gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; 12 đơn vị Khá; 4 đơn vị Trung bình và 1 đơn vị Yếu. Khối Quận/ Thị xã có 2 đơn vị Tốt gồm Long Biên, Tây Hồ; 8 đơn vị Khá; 1 đơn vị Trung bình. Khối Huyện không có đơn vị Tốt; 7 đơn vị Khá, 9 đơn vị Trung bình; 2 đơn vị Yếu. Khối Phường/ Thị trấn có 2 đơn vị Tốt (Thượng Thanh và Gia Thụy - quận Long Biên); 10 đơn vị Khá; 3 đơn vị Trung bình. Khối Xã không có đơn vị Tốt; 8 đơn vị Khá, 9 đơn vị Trung bình. Khối Quận, Phường/ Thị trấn và Xã không có đơn vị Yếu.

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã tặng Bằng khen cho 19 đơn vị có thành tích ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2013.

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đang trong tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính và hướng tới một Thành phố thông minh hơn. Trong những năm vừa qua, Thành phố đã tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT, bước đầu đã đạt được những thành công đáng ghi nhận, tạo nền tảng cơ bản cho xây dựng chính quyền điện tử Thủ đô. Cụ thể, hệ thống WAN đã kết nối từ UBND Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện đến tận xã, phường, thị trấn; Trung tâm dữ liệu nhà nước đã tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của Thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố hoàn thành nâng cấp mở rộng, là nền tảng để xây dựng, tích hợp các cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, các hệ thống thông tin và các ứng dụng của Thành phố.

(T.H)