Sở Tài chính TP.Hà Nội đẩy mạnh triển khai ứng dụng dùng chung

(eFinance Online) - Trong những năm qua, Sở Tài chính TP. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học và Thống kê tài chính trong việc triển khai ứng dụng dùng chung của ngành Tài chính. Việc áp dụng CNTT vào các khâu nghiệp vụ đã mang lại lợi ích cho công tác tài chính -ngân sách, góp phần đưa nền hành chính tài chính tiến dần tới hiện đại, khoa học và hiệu quả, giúp ngành giảm bớt thời gian tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của thành phố và Bộ Tài chính.
Sở Tài chính TP.Hà Nội đẩy mạnh triển khai ứng dụng dùng chung

Quá trình áp dụng CNTT vào công tác tài chính đã giúp tin học hóa các quy trình công việc cơ bản, nâng cao khả năng cung cấp số liệu trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như điều hành, quản lý thu - chi NSNN, quản lý tài sản nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn khác và tạo cơ sở dữ liệu phục vụ chế độ báo cáo.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Trưởng phòng Tin học và Thống kê, Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai các phần mềm dùng chung của Bộ Tài chính, một loạt các ứng dụng đã được áp dụng có hiệu quả thiết thực. Chẳng hạn, phần mềm hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) được triển khai từ năm 2011. Trước đây khi chưa có sự hỗ trợ của TABMIS, mọi số liệu phải vào sổ thủ công hoặc sử dụng các phần mềm phân tán khác nên gặp khó khăn. Khi TABMIS đi vào hoạt động thì số liệu thu, chi ngân sách được theo dõi đồng bộ, chính xác, kịp thời. Cơ quan tài chính, kho bạc các cấp bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tra cứu được các khoản phát sinh thu - chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý; thông tin về thu, chi ngân NSNN, tồn quỹ trên phạm vi thành phố Hà Nội được cập nhập kịp thời. Đến nay TABMIS đã giúp cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước thực hiện nhiệm vụ dễ dàng, hiệu quả hơn khi bám sát các nội dung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách, kiểm tra, rà soát tốt hơn đối với các hoạt động thu chi, của các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

Một phần mềm dùng chung khác hiện cũng được sử dụng rất hiệu quả đó là phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Phần mềm này được sử dụng tại Sở Tài chính TP. Hà Nội từ tháng 7/2016. Trước đó sở đã phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai đào tạo, cấp quyền sử dụng tại sở và tất cả các quận, huyện, thị xã, các sở ngành thuộc thành phố Hà Nội. Sau gần một năm đưa vào sử dụng, ông Bằng cho biết, việc vận hành dịch vụ trực tuyến mức 4 về công tác cấp mã số đã giúp cho việc cấp mã số được nhanh chóng, nhất là đối với việc cấp mã số cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính của sở.

Bên cạnh đó, sở cũng phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính) tổ chức lớp tập huấn sử dụng chương trình quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0). Các cán bộ của sở và phòng tài chính các quận huyện đã được đào tạo, hướng dẫn sử dụng chương trình QLNS 8.0 với những tính năng mới được cập nhật, chỉnh sửa như: Nhận số liệu tự động từ hệ thống TABMIS với tần suất theo ngày bao gồm các loại dữ liệu (dữ liệu dự toán, dữ liệu điều hành thu/chi, lệnh chi tiền...); quy trình nhận số liệu từ hệ thống TABMIS để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác điều hành, quyết toán ngân sách; quy trình trao đổi số liệu với các ứng dụng của ngành Tài chính (Hệ thống danh mục dùng chung, hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế, chương trình kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã, chương trình tổng hợp quyết toán...). Theo đánh giá của Sở Tài chính TP. Hà Nội, việc hỗ trợ của Cục Tin học và Thống kê tài chính và sở tới các đơn vị sử dụng phần mềm này tương đối tốt. Hiện phần mềm được sử dụng để tạo lập các chứng từ thu, chi, cấp phát lệnh chi, ghi thu - ghi chi, từ đó hỗ trợ đắc lực cho các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, điều hành và quyết toán NSNN đối với cơ quan tài chính các cấp.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội, ông Nguyễn Việt Hà cho rằng, trong thời gian tới sở sẽ triển khai kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT của ngành Tài chính giai đoạn 2016 - 2020 đạt mục tiêu quy hoạch ứng dụng CNTT phù hợp với chiến lược phát triển CNTT của quốc gia và TP. Hà Nội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về tài chính, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới hình thành chính phủ điện tử và chính quyền điện tử. 

Bên cạnh đó, sở cũng đã xác định việc  triển khai CNTT trong lĩnh vực tài chính phải đảm bảo an toàn dữ liệu; đảm bảo quy định về bí mật nhà nước của ngành. Đồng thời, việc ứng dụng CNTT của ngành Tài chính cần đáp ứng yêu cầu xây dựng nền “tài chính điện tử”. Hệ thống thông tin phải hiện đại, thống nhất từ sở tới các đơn vị tài chính cấp quận, huyện và kết nối với Bộ Tài chính.

Để triển hai hiệu quả các ứng dụng dùng chung của ngành Tài chính trong thời gian tới, Sở Tài chính TP. Hà Nội cũng mong muốn nhận được nhiều sự phối hợp, hỗ trợ hơn nữa của Cục Tin học và Thống kê tài chính trong công tác ứng dụng CNTT.

Ông Bằng mong muốn Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ  để du trì, vận hành ổn định, khai thác có hiệu quả các chương trình phần mềm dùng chung. Đồng thời, sở cũng mong nhận được sự hỗ trợ về công tác đào tạo, hỗ trợ sau triển khai đối với hệ thống TABMIS, phần mềm quản lý ngân sách. Đối với các ứng dụng khác từng bước khắc phục các hạn chế để đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, đáp ứng công tác quản lý điều hành… Sở cũng đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Tài chính. Theo đó, cơ sở dữ liệu sẽ là nơi lưu trữ, chuẩn hóa, pháp lý hóa dữ liệu liên quan đến việc thu – chi ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý giá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội… Do vậy, Sở Tài chính TP. Hà Nội cũng đã đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính cung cấp các dữ liệu điện tử từ hệ thống TABMIS, phần mềm quản lý ngân sách, chương trình quản lý tài sản.

Ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, trong thời gian tới cục sẽ đồng hành và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Tài chính TP. Hà Nội. Trên cơ sở các kiến nghị từ phía Sở Tài chính TP. Hà Nội, đại diện các phòng, trung tâm thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng giải đáp các vướng mắc và chia sẻ các nội dung hỗ trợ với sở trong thời gian tới.

Có thể thấy trong những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, công tác ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính không ngừng được tăng cường và củng cố. Nhiều hệ thống thông tin lớn, hiện đại trong lĩnh vực quản lý tài chính đã được xây dựng triển khai có hiệu quả, thống nhất từ trung ương đến địa phương trong toàn ngành, đặc biệt là đối với các hệ thống thuế, kho bạc, hải quan, dự trữ. Trong xu thế này, nhiều sở tài chính, phòng tài chính - kế hoạch (cơ quan tài chính địa phương) cũng đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tuy nhiên vẫn còn mang tính rời rạc, đơn lẻ, một số đơn vị còn chưa quan tâm thực sự, còn lúng túng, thiếu định hướng trong triển khai ứng dụng CNTT, chuẩn hóa mô hình mạng nội bộ, bảo mật, hạ tầng kỹ thuật CNTT. Không ít các chương trình phần mềm được bộ triển khai từ nhiều năm trước, không được nâng cấp, khó sử dụng. Vì vậy, việc Cục Tin học và Thống kê tài chính đồng hành cùng các sở tài chính triển khai ứng dụng CNTT cho cơ quan tài chính địa phương như trên là một phần quan trọng trong nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT chung của ngành Tài chính.

(Tường Lâm)