Sử dụng hóa đơn khi bán tài sản có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước

Hỏi: Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 bãi bỏ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 thì Hóa đơn bán tài sản thanh lý có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước theo mẫu HĐ/TSTL-3L ban hành kèm theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC có được sử dụng nữa không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trả lời:

Giải đáp câu hỏi trên của một người dân ở Đăk Lăk, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2763/BTC-QLCS ngày 12/3/2008 hướng dẫn như sau. 

Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước đã bãi bỏ Quyết định số 55/200/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Trong khi chưa có văn bản thay thế về việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản thanh lý có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, ngày 18/2/2008, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1804/BTC-QLCS đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cấp hóa đơn bán tài sản thanh lý theo mẫu HĐ/TSTL-3L ban hành kèm theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000  của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Theo Website Bộ Tài chính)