Tăng cường chia sẻ thông tin giữa cơ quan tài chính trung ương và địa phương

(eFinance Online) - Sáng nay, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với tên gọi “Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương giai đoạn 2018-2020”. 
TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì hội thảo. Ảnh: Kim Liên. TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì hội thảo. Ảnh: Kim Liên.

Trong bối cảnh Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành đang đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào công tác điều hành, quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính nhiều năm qua đã xây dựng được hạ tầng CNTT tương đối bài bản, rộng rãi, từ trung ương xuống tận địa phương; phục vụ công tác quản lý ngân sách tài chính hiệu quả, và bước đầu đã có thành quả đáng khích lệ và được ghi nhận trong 5 năm qua Bộ Tài chính luôn đứng đầu khối bộ, ngành trong bảng xếp hạng Vietnam ICT index.

Trong ngành Tài chính hàng chục năm qua đã phát triển nhiều hệ thống CNTT cốt lõi, phục vụ hiệu quả công tác quản lý ví dụ như: Hệ thống TABMIS, quản lý thuế tập trung, thông quan điện tử, quản lý chứng khoán… hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia ngành Tài chính bao gồm 12-13 cơ sở dữ liệu thành phần, đồng thời, Bộ Tài chính đang xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính.

Giữa cơ quan Bộ Tài chính, các tổng cục và các cơ quan tài chính địa phương đã có sự liên thông chặt chẽ trao đổi dữ liệu tài chính ngân sách giữa cơ quan tài chính trung ương và địa phương. Hiện Bộ Tài chính đang triển khai việc chia sẻ kết nối dữ liệu giữa các cơ quan tài chính trung ương và địa phương các lĩnh vực như: Quản lý ngân sách, quản lý nợ công, quản lý đầu tư, quản lý tài sản công, quản lý giá, báo cáo thống kê tài chính.  

Để tăng cường kết nối, tăng cường chia sẻ thông tin giữa cơ quan tài chính trung ương và địa phương, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã chủ động đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và được lãnh đạo Bộ ủng hộ. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học. 

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Ủy viên Hội đồng khoa học cho biết: Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển và triển khai các phần mềm ứng dụng của Bộ Tài chính cho cơ quan tài chính địa phương giai đoạn 2018-2020. Nội dung đề tài: Đánh giá nhu cầu thông tin, phương thức trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương. Hiện trạng ứng dụng, hạ tầng, nguồn nhân lực CNTT tại cơ quan tài chính địa phương. Một số nhận định, đánh giá. Đề xuất mô hình ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính ngân sách cho các cơ quan tài chính địa phương. Lộ trình, kế hoạch và nguồn lực triển khai. Với nguyên tắc định hướng: Tiết kiệm chi phí đầu tư, lấy người dùng làm trung tâm, phù hợp với quy định.

Tăng cường chia sẻ thông tin giữa cơ quan tài chính trung ương và địa phương ảnh 1

Tại hội thảo, ông Hùng cũng đã đưa ra 3 phương án định hướng phát triển ứng dụng CNTT gồm: Phương án 1 - Bộ Tài chính xây dựng hệ thống quản lý tích hợp tài chính quốc gia. Máy chủ dữ liệu tập trung tại Bộ Tài chính. Ban hành, quản lý cấp mã số định danh cho các đối tượng quản lý. Ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu. Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng quản lý. Tích hợp hệ thống văn bản điều hành. Địa phương: Xây dựng các phần mềm riêng để thực hiện nghiệp vụ quản lý 6 lĩnh vực, sử dụng mã số định danh nhất quán của Bộ Tài chính cung cấp, phần mềm phục vụ quản lý nghiệp vụ hàng ngày và có khả năng đồng bộ dữ liệu với phần mềm trung ương. Tích hợp với hệ thống văn bản điều hành.

Phương án 2: Bộ Tài chính xây dựng hệ thống quản lý tích hợp tài chính quốc gia. Ban hành và quản lý cấp mã số định danh các đối tượng quản lý. Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng quản lý, triển khai hạ tầng dịch vụ dữ liệu tập trung quản lý các đối tượng, cấp quyền để các địa phương được sử dụng các dịch vụ này theo hình thức SOA. Tích hợp hệ thống văn bản điều hành. Địa phương: Xây dựng các phần mềm riêng để thực hiện nghiệp vụ quản lý 6 lĩnh vực, sử dụng mã số định danh nhất quán của Bộ Tài chính cung cấp, phần mềm phục vụ quản lý nghiệp vụ hàng ngày và có khả năng đồng bộ dữ liệu với phần mềm trung ương. Tích hợp với hệ thống văn bản điều hành.

Phương án 3: Bộ Tài chính: Xây dựng phần mềm tích hợp tài chính có khả năng thay thế phần mềm địa phương và có khả năng tích hợp dữ liệu với phần mềm địa phương. Tạo hệ thống tích hợp dữ liệu 6 lĩnh vực và tích hợp với các dữ liệu của địa phương thông qua mô hình Data warehouse. Tích hợp với phần mềm quản lý điều hành. Địa phương: Sử dụng song song phần mềm đã có và chuyển sang các phần mềm do Bộ Tài chính cung cấp khi sẵn sàng. Đấu nối các phần mềm đã có sang hệ thống tích hợp dữ liệu của Bộ Tài chính và hệ thống quản lý văn bản điều hành. 

Tham luận tại hội thảo, ông Lê Văn Tuân, Phòng Tin học Thống kê, Sở Tài chính Sơn La cho biết: Chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia về giải pháp công nghệ, quy trình tin học hóa nghiệp vụ theo mô hình hiện đại, tập trung, thống nhất để tiếp tục có định hướng chuẩn hóa nghiệp vụ, xây dựng ứng dụng phục vụ công tác quản lý tại địa phương. Bên cạnh đó với khả năng tự cân đối nguồn lực để phát triển ứng dụng này đối với địa phương như Sơn La thì khả năng thực hiện sẽ rất khó khăn, chúng tôi rất mong Cục Tin học và Thống kê tài chính quan tâm, đồng hành và xây dựng ứng dụng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và phương thức tổ chức vận hành quản lý của cơ quan Tài chính nói chung và các đơn vị tham gia sử dụng nói riêng, kịp thời cung cấp số liệu thông tin báo cáo phục vụ chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành.

Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết, cuối năm 2018 sẽ nghiệm thu đề tài. 

Kim Liên