Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai Quyết định số 476/QĐ-BTC ngày 13/3/2013 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực, ngày 9/5/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc lớp tập huấn.Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, đại diện Vụ Pháp luật hành chính - hình sự, Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước và chuyên gia của Dự án Star đã trình bày với các học viên 3 chuyên đề:

- Kiến thức chung và kỹ năng thực hiện hợp nhất văn bản QPPL; nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong triển khai kế hoạch hợp nhất văn bản trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản có hiệu lực (01/7/2013);

- Kinh nghiệm triển khai công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL và kế hoạch triển khai hợp nhất văn bản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Kỹ thuật hợp nhất văn bản, gắn với các bài tập thực hành và trao đổi thảo luận.

Để các học viên tiếp thu hiệu quả các kỹ năng, nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, ngoài các chuyên đề được trình bày, lớp tập huấn cũng tiến hành phân nhóm học viên theo từng lĩnh vực tài chính để thực hành và trao đổi thảo luận thực tế.

(PV)